Werkloosheid stijgt nu één jaar

Een jaar geleden begon de werkloosheid weer op te lopen door de economische recessie. De seizoengecorrigeerde werkloosheid bereikte het laagste punt in de zomer van 2008. Toen waren er ongeveer 290 duizend werklozen. Inmiddels ligt de seizoengecorrigeerde werkloosheid net iets boven de 400 duizend personen.

Werkloosheid seizoengecorrigeerd, 15 tot 65-jarigen

seizoengecorrigeerde werkloosheid

Mannen eerder getroffen door de economische teruggang

In eerste instantie werden vooral mannen getroffen door de verslechterende economische situatie. Zij werken vaker in de sectoren die de eerste klap kregen van de plotselinge economische teruggang, zoals de industrie en het vervoer. In de tweede helft van 2008 begon de werkloosheid onder mannen op te lopen. De stijging van de werkloosheid onder vrouwen zette pas enige maanden later in en de stijging was daar ook minder sterk.

Meer werkloze mannen dan werkloze vrouwen

Vóór de recessie waren er meer vrouwen dan mannen werkloos. Door de scherpe stijging van het aantal werkloze mannen in het afgelopen jaar is dat nu niet meer het geval en zijn er juist meer mannen dan vrouwen werkloos. Als percentage uitgedrukt is de werkloosheid onder vrouwen nog wel hoger dan onder mannen. In de periode augustus-oktober 2009 bedroeg de werkloosheid onder vrouwen 5,5 procent en onder mannen 4,6 procent.

Werkloosheid naar geslacht, seizoengecorrigeerd, 15 tot 65-jarigen

werkloosheid naar geslacht, seizoengecorrigeerd

Nauwelijks toename onder 55-plussers

In de periode augustus-oktober 2009 lag de werkloosheid 111 duizend personen hoger dan een jaar eerder. Er geldt: hoe jonger de leeftijdsgroep, hoe sterker de toename van de werkloosheid tot dusver is geweest. Uitzondering hierop zijn de 15 tot 25-jarigen, waar de toename in een jaar tijd kleiner is dan onder de 25 tot 35-jarigen en de 35 tot 45-jarigen. Dit komt mogelijk doordat jongeren uitwijkmogelijkheden hebben door wat langer naar school te gaan. De 45-plussers en vooral de 55-plussers zijn tot nog toe het minst getroffen door de recessie. Deze groep heeft vaak vaste en lange dienstverbanden waardoor zij minder snel hun baan verliezen.

Jaarmutatie werkloosheid naar leeftijd, augustus-oktober 2009

jaarmutatie werkloosheid naar leeftijd

Diana Janjetovic en Bart Nauta