Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:productiviteit
76 resultaten voor keyword:productiviteit

Pagina 1 van 4

Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: arbeidsproductiviteit fors toegenomen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 24 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de akkerbouwgroentebedrijven 49 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Schapenbedrijven: hogere standaardopbrengst

Vanaf 2000 is het aantal schapenbedrijven met 28 procent gestegen tot 4,4 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de schapenbedrijven 39 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 14 procent...

Artikelen

Productiviteitsverschillen industrie, 1978-2016

Dit rapport beschrijft de ontwikkeling in de verschillen in productiviteit tussen bedrijven in de Nederlandse industrie.

Cijfers

Akkerbouwgroentebedrijven: opbrengst verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 31 procent gestegen tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Grote spreiding in productiviteit in het mkb

De arbeidsproductiviteit in het mkb

Artikelen

Buitenlandse dochters drukken brutowinst bedrijven

De brutowinst van niet-financiële bedrijven was in het eerste kwartaal van 2016 49,2 miljard euro.

Artikelen

Opengrondsgroentebedrijven: fors grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentebedrijven met 43 procent gedaald tot 961 bedrijven in 2015.

Artikelen

Lagere productiviteitsgroei midden- en kleinbedrijf

In 2017 nam de productiviteit van het midden- en kleinbedrijf (mkb) met 1,3 procent toe. Dit is de laagste groei in vier jaar.

Artikelen
Publicaties

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 34 procent gedaald tot 1,6 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de fruitbedrijven 20 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 11 procent...

Artikelen
Artikelen

Varkensbedrijven: steeds meer varkens per bedrijf

Vanaf 2000 is het aantal varkensbedrijven met 52 procent gedaald tot 3,7 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de varkensbedrijven 47 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 27 procent...

Artikelen

Pot- en perkplantenbedrijven: verdubbeling opbrengsten

Vanaf 2000 is het aantal pot- en perkplantenbedrijven met 51 procent gedaald tot 826 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de pot- en perkplantenbedrijven 2,0 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Glasgroentenbedrijven: forse schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal glasgroentenbedrijven met 57 procent gedaald tot 1,1 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de glasgroentenbedrijven 5,3 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat...

Artikelen

Bloembollenbedrijven: veel minder arbeid

Vanaf 2000 is het aantal bloembollenbedrijven met 45 procent gedaald tot 656 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de bloembollenbedrijven 22 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 4,1 procent...

Artikelen

Productiviteit zakelijke dienstverlening groeit weer

De arbeidsproductiviteit in de zakelijke dienstverlening stijgt sinds 2011, na een dalende trend vanaf 2004 tot en met 2010.

Artikelen

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Managementkwaliteit en productiviteit

Onderzoek naar de relatie tussen managementkwaliteit en productiviteit

Artikelen

Helft economische groei in 1995-2007 door toename productiviteit

Sociaaleconomische trends, 2e kwartaal 2009

Artikelen

Betere managers leiden productievere bedrijven

Industriële bedrijven met een hogere kwaliteit van het management presteren beter. Een hoge productiviteit en meer internationale activiteiten van het bedrijf gaan vaak samen met een hogere...

Artikelen

Arbeidsproductiviteit hoger in 2021

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in coronajaar 2021 met 2,8 procent toegenomen ten opzichte van 2020. Dit is de grootste toename in 21 jaar. In vergelijking met 2019 lag de...

Artikelen