Managementkwaliteit en productiviteit

Een empirisch onderzoek naar de relatie tussen de managementkwaliteit van Nederlandse industriële bedrijven en hun productiviteit, innovativiteit en internationale ontplooiing.
Waarom verschillen gelijksoortige bedrijven sterk in hun productiviteit? Een afdoende antwoord op die voor wetenschappers en beleidsmakers belangrijke vraag blijkt niet eenvoudig. In dit onderzoek wordt voor de Nederlandse industrie aangetoond dat het meten van managementkwaliteit deze productiviteitspuzzel deels kan oplossen: hogere managementkwaliteit gaat duidelijk samen met een hogere productiviteit. Tevens wordt onderzocht in hoeverre innovativiteit en internationale ontplooiing een rol spelen in de relatie tussen managementkwaliteit en productiviteit.