Zoekresultaten

76 resultaten voor keyword:productiviteit
76 resultaten voor keyword:productiviteit

Pagina 2 van 4

Arbeidsproductiviteit lager in 2020

De arbeidsproductiviteit van de commerciële sector is in het coronajaar 2020 met 1,8 procent afgenomen ten opzichte van 2019. Dit is veruit de grootste afname sinds de kredietcrisis (2009).

Artikelen

Hoe organiseer je een persconferentie tijdens Corona?

Hoe organiseer je een persconferentie tijdens Corona?

Artikelen

Wederom meer omzet voor industrie

Bedrijven in de industrie hebben in het derde kwartaal van 2017 5,2 procent meer omzet behaald.

Artikelen

Nederlandse bouwproductie groeit harder dan in rest EU

De productie van de Nederlandse bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 harder dan gemiddeld in Europa.

Artikelen

Productiviteitspatronen, 2001-2015

Productiviteitspatronen uit verschillende bronnen (PS, SFO) worden vergeleken voor bedrijven in de industrie en de dienstensector voor de periode 2001-2015.

Cijfers

Opengrondsgroentenbedrijven: aanzienlijke schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 40 procent gedaald tot 1,0 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de opengrondsgroentenbedrijven 21 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Historisch hoge oogst appels en peren in 2011

Het jaar 2011 gaat de boeken in met een recordoogst aan peren van 336 miljoen kg. Verder werd er 418 miljoen kg appels geoogst, ruim 25 kilo per inwoner.

Artikelen
Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 46 procent gedaald tot 428 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de vleeskuikenbedrijven 8,7 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 32 procent...

Artikelen

Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Nederlandse landbouwproductie 1950-2015

In de periode 1950-2015 is de productiewaarde van de Nederlandse landbouw meer dan vertienvoudigd.

Artikelen

Lagere productiviteit door groei zelfstandigen

Wat is de invloed van zelfstandigen op de productiviteit?

Publicaties

Innovation and performance, a collection of microdata studies

There are still many puzzles to be solved concerning the relation between innovation and firm performance, in particular concerning the distinct roles of information and communication technology...

Artikelen
Artikelen

Uitbreken economische crisis remt productiviteitsgroei

In 2008 produceerde het Nederlandse bedrijfsleven per hoeveelheid arbeid, kapitaalgoederen, energie, materialen en diensten slechts 0,3 procent meer dan een jaar eerder. Sinds 2002 was de...

Artikelen

Nederlandse economie groeit met 4,5 procent in 2022

De Nederlandse economie groeide in 2022 met 4,5 procent; in 2021 was dat 4,9 procent. De economie groeide deze eeuw nog niet eerder twee jaar achter elkaar zo hard.

Artikelen

Internationalisering en productiviteit: het effect van bedrijf en regio

In het elfde hoofdstuk van de Internationalisation Monitor 2013 wordt het effect van internationalisering op de productiviteit onderzocht. Aan de orde komt het verband tussen verschillende aspecten...

Artikelen

Oudere werknemer stressbestendiger, jongere beter met technologie?

Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger, terwijl jongere werknemers beter overweg zouden kunnen met nieuwe technologieën. De meningen over jonge en oudere werknemers...

Artikelen

Burn-out: de rol van werk en zorg

Sociaaleconomische trends, 4e kwartaal 2012

Artikelen

CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Artikelen

Innovation and Productivity of Dutch Firms

Innovation and Productivity of Dutch Firms: A Panel Data Analysis

Artikelen

Tweede raming eerste kwartaal 2011: economie groeit 2,8 procent

De Nederlandse economie is in het eerste kwartaal van 2011 met 2,8 procent gegroeid ten opzichte van een jaar eerder. Deze tweede raming van de economische groei komt 0,4 procentpunt lager uit dan de...

Artikelen

Buitenlandse concurrentie verhoogt productiviteit bedrijven

Bedrijven in de industrie die sterke buitenlandse concurrentie op de binnenlandse markt ondervinden, werken efficiënter. Ze hebben echter wel lagere winstmarges. Voor de consument leidt buitenlandse...

Artikelen

Productie, arbeid en productiviteit in de zorgsector

Overdruk uit: ESB Dossier no. 4452: Arbeidsproductiviteit in de zorg

Artikelen

Productiviteit in de Nederlandse overheidssector

Een methodologische studie naar de productiviteit van de overheid met proefberekeningen voor bibliotheken en de brandweer

Artikelen