Zoekresultaten

77 resultaten voor keyword:productiviteit
77 resultaten voor keyword:productiviteit

Pagina 2 van 4

Producentenprijzen; SBI 2008, 2010=100, 1981-2017

Prijsindexcijfers (exclusief accijns), Afzet (binnenland en buitenland) Volgens activiteitenindeling SBI 2008

Cijfers

Dierlijke mest; prod. en mineralenuitscheiding; diercat., regio, 1990-2017

Mestproductie per diercategorie, stikstofverliezen. Mestproductie, stikstof, fosfaat, ammoniakemissie.

Cijfers

Landbouw; output goederen en diensten, nr, 1995-2017

Landbouw, output goederen en diensten in Nederland. Plantaardige, dierlijke en neven productie in de landbouw.

Cijfers

Grote spreiding in productiviteit in het mkb

De arbeidsproductiviteit in het mkb

Artikelen

Wederom meer omzet voor industrie

Bedrijven in de industrie hebben in het derde kwartaal van 2017 5,2 procent meer omzet behaald.

Artikelen

Innovation and Productivity of Dutch Firms

Innovation and Productivity of Dutch Firms: A Panel Data Analysis

Artikelen

Doorsnee opbrengst akkerbouwgroentebedrijven gestegen

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentenbedrijven met 20 procent gestegen tot 1,1 duizend bedrijven in 2016

Artikelen

Kwartaalmonitor Industrie, vierde kwartaal 2016

In dit kwartaalrapport vindt u cijfers over de industrie in het vierde kwartaal van 2016.

Artikelen

Nederlandse landbouwproductie 1950-2015

In de periode 1950-2015 is de productiewaarde van de Nederlandse landbouw meer dan vertienvoudigd.

Artikelen

Productiegroei door meer aankopen door bedrijven

Intermediair verbruik is een steeds belangrijkere productiefactor geworden.

Artikelen

Opengrondsgroentebedrijven: fors grotere bedrijven

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentebedrijven met 43 procent gedaald tot 961 bedrijven in 2015.

Artikelen

Akkerbouwgroentebedrijven: opbrengst verdubbeld

Vanaf 2000 is het aantal akkerbouwgroentebedrijven met 31 procent gestegen tot 1,2 duizend bedrijven in 2015.

Artikelen

Nederlandse bouwproductie groeit harder dan in rest EU

De productie van de Nederlandse bouwsector groeit sinds het derde kwartaal van 2014 harder dan gemiddeld in Europa.

Artikelen

Buitenlandse dochters drukken brutowinst bedrijven

De brutowinst van niet-financiële bedrijven was in het eerste kwartaal van 2016 49,2 miljard euro.

Artikelen

Productiviteit in Nederland 2002-2014 - Economische groei, productiviteit en de crisis

In dit artikel is geanalyseerd hoe de productiviteit in Nederland zich voor, tijdens en na de crisis van 2009 heeft ontwikkeld.

Artikelen

‘Maak arbeid schaars en duur’

Alfred Kleinknecht is emeritus hoogleraar economie van innovatie aan de TU Delft. Hij staat bekend om zijn afwijkende opvattingen. Al ruim twintig jaar uit hij forse kritiek op wat in ons land gezien...

Artikelen

ICT and Economic growth

Vandaag de dag wordt economische groei voornamelijk behaald door middel van innovatie en hogere productiviteit, waardoor kennis en technologie in het hart van het beleidseconomische debat staan. ICT...

Publicaties

Honderdmiljoen kippen

De legkippenhouderij is de afgelopen honderd jaar stormachtig gegroeid.

Artikelen

Oudere werknemer stressbestendiger, jongere beter met technologie?

Oudere werknemers worden over het algemeen gezien als stressbestendiger, terwijl jongere werknemers beter overweg zouden kunnen met nieuwe technologieën. De meningen over jonge en oudere werknemers...

Artikelen

CBS en TNO lanceren 10e editie Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden

CBS en TNO voeren in oktober de 10e editie van de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit, een van de grootste periodieke onderzoeken naar de werksituatie van werknemers in Nederland.

Artikelen

Arbeid en productiviteit: de bijdrage van compositie-effecten

Sociaaleconomische trends 2014. Tot nu toe werd het arbeidsvolume in de Groeirekeningen geraamd op basis van gewerkte uren. Door het compositie-effect op te nemen wordt de arbeidsvolumeverandering...

Artikelen

Vleeskuikenhouderij: stevige schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal vleeskuikenbedrijven met 46 procent gedaald tot 428 bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de vleeskuikenbedrijven 8,7 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 32 procent...

Artikelen

Opengrondsgroentenbedrijven: aanzienlijke schaalvergroting

Vanaf 2000 is het aantal opengrondsgroentenbedrijven met 40 procent gedaald tot 1,0 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de opengrondsgroentenbedrijven 21 duizend hectare landbouwgrond in...

Artikelen

Fruitbedrijven: forse stijging opbrengst

Vanaf 2000 is het aantal fruitbedrijven met 34 procent gedaald tot 1,6 duizend bedrijven in 2013. In dat jaar hadden de fruitbedrijven 20 duizend hectare landbouwgrond in gebruik, wat 11 procent...

Artikelen