Zoekresultaten

31 resultaten voor keyword:onderwijsuitgaven
31 resultaten voor keyword:onderwijsuitgaven

Pagina 1 van 2

Factsheet Internationale scholen

Een factsheet over de uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen (private scholen) in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in...

Artikelen

Uitgaven van huishoudens aan onderwijsondersteuning

De uitgaven van huishoudens aan huiswerkbegeleiding, bijles, eindtoets- en examentraining in de periode 1995-2022.

Cijfers

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2023

In deze publicatie is er naast de kerncijfers van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal ook aandacht voor de ontwikkeling van de uitgaven aan onderwijs.

Publicaties

Onderwijs; uitgaven aan onderwijs en CBS/OESO indicatoren

Onderwijsuitgaven en (inter)nationale indicatoren. Overheid, huishoudens, bedrijven, buitenland, per onderwijssector, % bbp.

Cijfers

Overheidsfinanciën, derde kwartaal 2019

In deze publicatie wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen van de overheidsfinanciën in het derde kwartaal van 2019.

Artikelen

Factsheet Internationale scholen

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.

Artikelen

Mbo-diploma nu net zo duur als universitaire master

De kosten voor een mbo-diploma op niveau 4 van de beroepsbegeleidende leerweg zijn het meest gestegen in 2015.

Artikelen

Uitgaven aan onderwijs 2015 - Trends en ontwikkelingen

De onderijwsuitgaven bedroegen in 2015 6,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Artikelen

Ouders betalen duizend euro per jaar voor mbo’er

In 2015 gaven ouders van een mbo’er 711 euro uit aan boeken, schoolbenodigdheden, materialen en gereedschappen.

Artikelen

Onderwijsuitgaven per einddiploma; standaard route 1998-2015

Uitgaven voor bepaald einddiploma, standaard route Hoogst behaalde diploma naar onderwijssoort.

Cijfers

Decompositie onderwijsuitgaven

Het CBS heeft een model opgesteld om de ontwikkeling in de onderwijsuitgaven te verklaren

Artikelen

Hogere onderwijsuitgaven met name door groei studenten

Meer studenten in hoger onderwijs.

Artikelen

Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

Wat betalen huishoudens aan het onderwijs voor hun kinderen en waaraan wordt dat geld besteed? Huishoudens geven het meeste geld uit aan onderwijsinstellingen en dan vooral aan les- en collegegelden....

Artikelen

Uitgaven voor onderwijs 2012. Trends en ontwikkelingen

Om de overheidsuitgaven op orde te krijgen, moeten de onderwijsbudgetten van Rijksoverheid en gemeenten omlaag en moeten zij kosten overdragen aan onderwijsinstellingen, bedrijven en huishoudens. In...

Artikelen

Toelichting op revisie onderwijsuitgaven 2012

In 2012 zijn de cijfers over de onderwijsuitgaven voor de gehele tijdreeks 1995-2011 herzien. In de herziene cijfers zijn ontbrekende uitgaven toegevoegd en enkele bestaande onderdelen verbeterd.

Artikelen

Jaarboek Onderwijs in cijfers 2011

In het Jaarboek onderwijs in cijfers 2011 presenteert het CBS de meest actuele informatie over het onderwijs.

Publicaties

Nederlandse onderwijsuitgaven per deelnemer hoog in Europa

Nederlandse onderwijsinstellingen gaven vergeleken met andere Europese landen in 2007 veel uit per deelnemer. Een relatief fors deel van de uitgaven van onderwijsinstellingen in ons land wordt...

Artikelen
Artikelen

Symposium 'Onderwijs, de cijfers'  op 20 januari 2011

Op 20 januari 2011 organiseert het Centraal Bureau voor de Statistiek het symposium 'Onderwijs, de cijfers'.

Artikelen

Vernieuwde StatLine-tabel over onderwijsuitgaven

Vanaf 2010 presenteert het CBS de onderwijsuitgaven in een vernieuwde StatLine-tabel. Hierin staan uitgaven en ontvangsten voor onderwijs van alle sectoren, samen met een drietal indicatoren. Het CBS...

Artikelen

Onderwijsuitgaven reëel bekeken

In de periode 1997 –2007 zijn de voor inflatie gecorrigeerde uitgaven van gesubsidieerde onderwijsinstellingen met 9 miljard euro gestegen van 20 tot 29 miljard euro. Hiervan is 3,2 miljard euro toe...

Artikelen

Onderwijsuitgaven; kerncijfers

Kerngegevens onderwijsuitgaven Per deelnemer, percentage bbp, per onderwijssector

Cijfers

Bedrijfsleven geeft steeds meer uit aan onderwijs

In 2008 is in totaal 37,6 miljard euro uitgegeven aan onderwijs. Dat is 2,4 miljard euro meer dan een jaar eerder.

Artikelen

Mbo-leerling duurder dan student hoger onderwijs

De onderwijsuitgaven zijn in 2007 toegenomen,maar wel minder dan in de jaren ervoor.

Artikelen
Publicaties