Factsheet Internationale scholen

De uitgaven van huishoudens en buitenlandse overheden aan internationale scholen in basis- en voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen en personeelsleden in de periode 2007-2017*.
Het CBS ontvangst jaarlijks via een CBS-enquête informatie van de in Nederland gevestigde internationale scholen. Dit zijn private scholen die geen bekostiging ontvangen van de Nederlandse overheid. Regelmatig ontvangt het CBS verzoeken van derden om cijfers over internationale scholen. Om hierin te voorzien is een factsheet gemaakt.

De factsheet bevat verschillende cijfers en gegevens over internationale scholen. De gegevens omvatten onder andere leeftijden van leraren, instroom van nieuwe leerlingen, aantal Nederlandse leerlingen en het gemiddelde schoolgeld voor basisonderwijs.