Jaarboek onderwijs in cijfers 2008

Jaarboek onderwijs in cijfers 2008

Dit is de tiende editie van het Jaarboek onderwijs in cijfers, met daarin de meest actuele cijfers over onderwijs van het CBS. Naast de vaste informatie over leerlingen, onderwijsinstellingen en onderwijsuitgaven wordt een aantal thema’s speciaal belicht. Zo is er onder meer aandacht voor het opleidingsniveau van de bevolking, het baanbezit van voortijdig schoolverlaters, studievoortgang van leerlingen in het voortgezet onderwijs en de kosten voor de samenleving van een diploma in het regulier onderwijs. Het Jaarboek bevat bovendien een apart tabellengedeelte.

Erratum bij het Jaarboek onderwijs in cijfers 2008

Bestelinfo

Jaarboek onderwijs in cijfers 2008

Kengetal : F-162
ISBN  : 978-90-357-1849-4
ISSN  : 1388-9737 
Prijs  : € 37,80   (exclusief administratie- en verzendkosten)