Mbo-leerling duurder dan student hoger onderwijs

De onderwijsuitgaven zijn in 2007 toegenomen,maar wel minder dan in de jaren ervoor. Een mbo-leerling is de laatste jaren duurder dan een student in het hoger onderwijs. Dit komt door de toegenomen uitgaven van overheid en bedrijfsleven.

Aandeel onderwijsuitgaven in bbp gedaald

In 2007 bedroegen de totale onderwijsuitgaven 34,7 miljard euro. Dat is 2,2 procent meer dan een jaar eerder. Als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) daalden de onderwijsuitgaven in 2007 licht ten opzichte van 2006. Dit komt deels doordat in 2006 al 300 miljoen euro voor de OV-studentenkaart van 2007 vooruitbetaald is aan de vervoersbedrijven. Ook zonder deze overboeking daalde het bbp-aandeel echter.

Uitgaven aan onderwijs

Uitgaven aan onderwijs

Mbo is het duurste vervolgonderwijs

Binnen het gesubsidieerde onderwijs is het mbo het duurste vervolgonderwijs: de uitgaven per leerling waren bijna 10 duizend euro. De mbo-uitgaven stegen de afgelopen jaren sneller dan die in het hoger onderwijs. Een mbo-leerling is sinds 2002 duurder dan een hbo-student en sinds 2003 ook duurder dan een student aan de universiteit. De uitgaven aan onderzoek in het hoger onderwijs worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Het bedrijfsleven en de overheid hebben de afgelopen jaren allebei meer geld gestoken in het mbo. Bedrijven hebben een impuls gegeven door meer geld beschikbaar te stellen voor leerwerkplekken. Daarnaast heeft de overheid geld uitgetrokken voor projecten, zoals de aansluiting op de arbeidsmarkt en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten.

Uitgaven per leerling in gesubsidieerd onderwijs

Uitgaven per leerling in gesubsidieerd onderwijs

Bedrijven en huishoudens belangrijke financiers vervolgonderwijs

In het mbo en hoger onderwijs hebben behalve de overheid, ook bedrijven en huishoudens een flink aandeel in de financiering van het gesubsidieerde onderwijs. In het mbo zijn bedrijven de belangrijkste particuliere financier. Zij besteden geld aan de begeleiding van leerlingen op leerwerkplekken en stagiaires. Ook in het hbo bestaan de uitgaven van bedrijven vooral uit deze begeleidingskosten. Bij universiteiten besteden bedrijven geld aan contractonderzoek. De uitgaven van huishoudens zijn vooral de collegegelden die ze betalen aan onderwijsinstellingen.

Financiers van gesubsidieerde instellingen in mbo en hoger onderwijs, 2007*

Financiers van gesubsidieerde instellingen in mbo en hoger onderwijs, 2007*

Daniëlle Andarabi-van Klaveren

Bron: