Toelichting op revisie onderwijsuitgaven 2012

In 2012 zijn de cijfers over de onderwijsuitgaven voor de gehele tijdreeks 1995-2011 herzien. In de herziene cijfers zijn ontbrekende uitgaven toegevoegd en enkele bestaande onderdelen verbeterd. De nieuwe cijfers geven een beter en vollediger beeld van de onderwijsuitgaven en voldoen daarmee aan de EU-verordening voor onderwijsstatistieken die per 1 januari 2012 van kracht is.