Decompositie onderwijsuitgaven

De totale onderwijsuitgaven van bekostigde onderwijsinstellingen zijn in de periode 2004–2014 reëel toegenomen met 3,6 miljard euro. Deze stijging komt voornamelijk door de groei van het aantal leerlingen: er zijn meer scholieren en studenten die onderwijs volgen in Nederland. Daarmee is een toename van 3,2 miljard euro gemoeid. Daarnaast zijn de uitgaven per leerling voor personele en materiële uitgaven gestegen, wat de rest van de toename verklaart.
Het CBS heeft een model opgesteld om de ontwikkeling in de onderwijsuitgaven te verklaren: het decompositiemodel. Hierin bepalen in principe twee factoren de ontwikkeling van de onderwijsuitgaven: het aantal deelnemers (leerlingen) en de uitgaven per deelnemer