Uitgaven voor onderwijs 2012. Trends en ontwikkelingen

6-12-2013 12:00

Om de overheidsuitgaven op orde te krijgen, moeten de onderwijsbudgetten van Rijksoverheid en gemeenten omlaag en moeten zij kosten overdragen aan onderwijsinstellingen, bedrijven en huishoudens. In dit artikel worden de trends in de onderwijsuitgaven in Nederland en in Europa geanalyseerd.