Huishoudens betalen ruim 3,8 miljard euro voor onderwijs

© ANP

Wat betalen huishoudens aan het onderwijs voor hun kinderen en waaraan wordt dat geld besteed? Huishoudens geven het meeste geld uit aan onderwijsinstellingen en dan vooral aan les- en collegegelden. Daarnaast betalen ze nog voor schoolactiviteiten en de ouderbijdrage. In 2013 hebben huishoudens hiervoor bijna 2,9 miljard euro betaald aan onderwijsinstellingen. Dit maakt het CBS vandaag bekend.

Uitgaven meest gestegen in mbo

Daarnaast wordt ook geld uitgegeven aan boeken en leermiddelen, openbaar vervoer en voor bijles en examentraining. Voor leerlingen in het middelbaar beroepsonderwijs zijn deze uitgaven sinds 2000 het hardst gestegen, met 160 miljoen euro in totaal. Gemiddeld betalen ouders in 2013 daardoor 229 euro meer per mbo-leerling. Deze stijging komt vooral doordat het gebruik van ICT-(leer)middelen is toegenomen .

Hbo: stijgende kosten voor boeken en leermiddelen

Studenten in het hoger beroepsonderwijs maken sinds 2007 vooral hogere kosten voor de aanschaf van boeken en leermiddelen en moeten een steeds hoger bedrag aan rente op studieleningen betalen. Tussen 2007 en 2013 stegen hun uitgaven hierdoor met ruim 93 miljoen euro, dit is 60 euro per hbo-student.

Voortgezet onderwijs: lagere kosten dankzij gratis schoolboeken

Voor huishoudens met kinderen in het voortgezet onderwijs waren de overige onderwijsuitgaven in 2008 gegroeid tot een totaalbedrag van 681 miljoen euro, gemiddeld 690 euro per leerling. Door de Regeling gratis schoolboeken waarbij de onderwijsinstellingen voortaan de schoolboeken aanschaffen, zijn de kosten voor ouders sindsdien een stuk gedaald. In 2013 betalen ouders  gemiddeld 360 euro per jaar voor onder meer leermiddelen en bijles voor een kind in het voortgezet onderwijs.

Bron:

Uitgaven voor onderwijs. Trends en ontwikkelingen