Zoekresultaten

111 resultaten voor keyword:levensverwachting
111 resultaten voor keyword:levensverwachting

Pagina 2 van 5

Prognose bevolking; kerncijfers, 2019-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Meer gouden en diamanten bruiloften

Gouden huwelijken komen steeds vaker voor. Het is een effect van veel trouwen in de jaren zestig en zeventig, maar mensen leven ook langer. Echtgenoten blijven dan 50 jaar of meer samen.

Artikelen

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Het CBS verwacht dat de levensverwachting op 65-jarige leeftijd 20,75 jaar zal zijn in 2025. Beleidsmakers gebruiken dit cijfer om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. De prognose van de...

Artikelen

Gezonde levensverwachting; onderwijsniveau; 2011/2014 – 2015/2018

Gezonde levensverwachting, opleidingsniveau, , ervaren (geestelijke) gezondheid, lichamelijke beperkingen, chronische ziektes, sterftekans

Cijfers

Verschil levensverwachting hoog- en laagopgeleid groeit

De levensverwachting van hoogopgeleide 65-jarigen is de afgelopen jaren toegenomen, terwijl die van laagopgeleiden gelijk bleef. Laagopgeleiden hebben vaker dan hoogopgeleiden beperkingen aan het...

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2018-2060

Kernprognose; Bevolkingsomvang, demografische druk, geboorte, vruchtbaarheidscijfers, sterfte, levensverwachting en migratie

Cijfers

Prognose levensverwachting 65-jarigen

Hoelang kunnen 65-jarigen nog verwachten te leven in de toekomst? De prognose van het CBS voor de levensverwachting op 65 jaar is 20,63 jaar voor 2024.

Artikelen

Prognose bevolking; kerncijfers, 2017-2060

Bevolkingsprognose; Bevolkingsomvang, levendgeborenen, overledenen en migratie, inclusief prognose-intervallen

Cijfers

Levensverwachting 65-jarigen

De levensverwachting van 65-jarigen neemt toe. In 2023 zal deze 20,5 jaar zijn, volgens de CBS-prognose.

Artikelen

Gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau

Methodebeschrijving gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau, naar aanleiding van herziening methode.

Publicaties

Zware rokers leven gemiddeld 13 jaar korter

Een op de vier zware rokers overlijdt voor de 65ste verjaardag

Artikelen

Levensverwachting en doodsoorzaak Surinamers

verschillen in levensverwachting en doodsoorzaken tussen verschillende etnische groepen Surinamers in Nederland

Artikelen

Trends in Nederland 2017

Trends in Nederland 2017 is de nieuwste jaarpublicatie van het CBS, digitale opvolger van het Statistisch Jaarboek

Artikelen

Levensverwachting 65-jarige 5 jaar hoger sinds AOW-wet

65-jarigen leven gemiddeld nog 19,7 jaar, deze levensverwachting in 2015 is 5 jaar hoger dan in 1956, toen de AOW inging

Artikelen

Prognose periode-levensverwachting; geslacht en leeftijd, 2015-2060

Kernprognose; prognose van sterftekans, overledenen, levenden en periode-levensverwachting naar geslacht en leeftijd

Cijfers

Steeds meer gouden en diamanten bruiloften

In 2015 vierden 43,6 duizend echtparen hun vijftigjarige (gouden) huwelijksjubileum. 9,6 duizend paren bereikten met zestig jaar de status van diamant, en 170 bereikten zelfs het platina na zeventig...

Artikelen

12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per...

Artikelen

AOW-leeftijd stijgt vanaf 2022 verder door koppeling aan levensduur

Volgens het regeerakkoord wordt de ontwikkeling van de AOW-leeftijd vanaf 2022 gekoppeld aan de toename van de levensduur.

Artikelen

Langer leven, maar meer jaren met lichte lichamelijke beperkingen

Nederlanders leven steeds langer, maar niet langer in een volledig goede gezondheid. Het aantal jaren met beperkingen neemt toe. Dat zijn vooral lichte beperkingen in horen, zien en mobiliteit. Het...

Artikelen

Projecties van de gezonde levensverwachting tot 2030

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat, als de waargenomen trends doorzetten, de levensverwachting zonder fysieke beperkingen tot 2030 stijgt met bijna vijf jaar voor mannen en ruim vier jaar voor...

Artikelen

We koersen af op een langer leven in goede gezondheid

Als de ontwikkelingen rond sterfte en gezondheid van de afgelopen 30 jaar doorzetten, zullen Nederlanders tot steeds hogere leeftijd vrij zijn van lichamelijke beperkingen in horen, zien en bewegen....

Artikelen

Levensverwachting in Caribisch Nederland verschilt weinig met Nederland

Dit artikel beschrijft de berekeningswijze en de uitkomsten van de levensverwachting voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba, die sinds 2010 als drie bijzondere gemeenten deel zijn van Nederland....

Artikelen

Leeftijd is meer dan een getal: subjectieve levensverwachting onder Nederlandse ouderen

Dit onderzoek combineert twee perspectieven van het ouder worden, namelijk subjectieve leeftijd (afstand vanaf de geboorte) en subjectieve resterende levensverwachting (afstand tot de dood). Beide...

Artikelen

Bevolkingsprognose 2012-2060: langer leven, langer werken

Volgens de nieuwe prognose zet de stijging van de levensverwachting op de lange termijn sterker door dan in 2010 werd verondersteld. De periode-levensverwachting bij geboorte stijgt daardoor voor...

Artikelen