Gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau

Paper cover lichtblauw
Methodebeschrijving van de (herziene) manier waarop de gezonde levensverwachting naar opleidingsniveau is bepaald.
Het CBS heeft de methode voor het bepalen van de (gezonde) levensverwachting naar onderwijs-/opleidingsniveau aangepast. In de nieuwe methode wordt gebruik gemaakt van het opleidingsniveaubestand, wordt beter aangesloten bij de berekeningswijze van de ‘gewone’ levensverwachting en wordt overgestapt naar een meer gebruikelijke driedeling van onderwijsniveau. De nota beschrijft de nieuwe methode en gaat in op de verschillen met de oude methode.