Steeds meer gouden en diamanten bruiloften

© ANP

In Nederland worden steeds meer gouden, diamanten en zelfs platina bruiloften gevierd. Dat hangt samen met hoge aantallen huwelijken in de jaren zestig en zeventig, en met de toegenomen levensverwachting. Dat meldt CBS.

170 platina huwelijken

In 2015 vierden 43,6 duizend echtparen hun vijftigjarige (gouden) jubileum. 9,6 duizend paren bereikten met zestig jaar de status van diamant, en 170 bereikten zelfs het platina na zeventig jaar huwelijk. Dat zijn er beduidend meer dan tien jaar geleden. Het aantal zilveren (25 jaar) en koperen (12,5 jaar) bruiloften neemt juist af.

Huwelijksjubilea, 2015

Grotere kans dat beiden nog in leven zijn

De toename in het aantal huwelijken dat meer dan vijftig jaar duurt, hangt onder andere samen met de gestegen levensverwachting. Mannen en vrouwen leven steeds langer. Bovendien is de levensverwachting van mannen, die doorgaans wat ouder zijn dan hun vrouw en iets eerder overlijden, sinds 1990 sneller gestegen dan die van vrouwen. Hierdoor is de kans groter geworden dat beide echtelieden nog in leven zijn na vijftig of zestig jaar huwelijk.

Levensverwachting op vijftigjarige leeftijd

Verband met huwelijkssluitingen

Uiteraard hangt het aantal huwelijksjubilea ook samen met het aantal huwelijken dat in het verleden gesloten is. In de jaren zestig en zeventig waren dat er vrij veel, wat zich nu vertaalt in de toename van de huwelijksjubilea vanaf vijftig jaar. De laatste decennia wordt er juist minder getrouwd, waardoor er minder zilveren en koperen bruiloften te vieren zijn.

Huwelijkssluitingen