12 procent van de huidige bevolking heeft de bevrijding meegemaakt

Van de huidige bevolking heeft bijna 12 procent de bevrijding van de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Bijna twee derde van deze groep was destijds vijf jaar of ouder. Het aandeel 70-plussers per gemeente loopt uiteen van 6 tot 20 procent. Dat heeft het CBS vandaag bekendgemaakt.

Bijna 2 miljoen 70-plussers

Bij de viering van zeventig jaar bevrijding van de Tweede Wereldoorlog wonen er bijna 2 miljoen mensen in Nederland die dit in 1945 hebben meegemaakt. Dat is 12 procent van de huidige bevolking. De komende decennia zal het aantal mensen dat voor of tijdens de Tweede Wereldoorlog geboren is, verder afnemen. Volgens de CBS-prognose zal over tien jaar ruim vijf procent, en over twintig jaar iets meer dan 1 procent van de bevolking de bevrijding hebben meegemaakt. De verwachting is dat er in 2045, honderd jaar na de bevrijding, nog ongeveer 12 duizend mensen zullen zijn die er destijds bij waren. Tegen die tijd zijn dat voor drie kwart vrouwen, die een hogere levensverwachting hebben dan mannen. Nu is een kleine meerderheid (57 procent) van de huidige 70-plussers vrouw.

Aantal personen geboren voor 1945

Twee derde was vijf jaar of ouder

Bijna twee derde van de huidige 70-plussers was bij de bevrijding vijf jaar of ouder (1,3 miljoen mensen). Zij hebben mogelijk nog wat herinneringen aan de oorlog en/of de bevrijding. Er zijn nu nog bijna 117 duizend mensen die twintig jaar of ouder waren bij de bevrijding, en de Tweede Wereldoorlog dus als volwassene hebben meegemaakt. Over tien jaar zullen van deze groep nog geen 5 duizend personen in leven zijn.

Aantal personen geboren voor 1945, naar leeftijd tijdens de bevrijding

Aandeel per gemeente varieert van 6 tot 20 procent

Per gemeente loopt het aandeel inwoners dat de bevrijding heeft meegemaakt flink uiteen. In Laren, Bergen en Rozendaal ligt het aandeel 70-plussers het hoogst (rond de 20 procent), in Almere en Urk is het met 6 procent het laagst. Almere is een vrij jonge gemeente en Urk heeft een hoog geboortecijfer.

Aandeel 70-plussers per gemeente

Bron: StatLine: