Overheidsschuld Ierland en Nederland stijgt fors

De Nederlandse overheidsschuld is in 2008 met 87 miljard euro toegenomen tot 346 miljard euro. De schuld uitgedrukt in percentage bbp groeit daarmee met 12,6 procentpunt. Deze groei valt aanzienlijk hoger uit dan het EU-gemiddelde van 2,8 procentpunt. Ook in Ierland steeg de schuld fors. Zowel de Ierse als de Nederlandse overheid voerden in de tweede helft van het jaar enorme steunoperaties voor de financiële sector uit.

Groei overheidsschuld, 2008

Groei overheidsschuld

Nog net binnen de norm

Door de toegenomen schuld komt Nederland uit op een totale overheidsschuld die 58,2 procent van het bbp bedraagt. Dat is nog onder het EU-gemiddelde en nog net binnen de 60 procentnorm die de landen in het eurogebied in het Stabiliteits- en Groeipact hebben afgesproken.

Overheidssaldo Nederland en EU

Overheidssaldo Nederland en EU

Na vier jaar afname stijgen de tekorten

Ook de overheidstekorten in de EU-landen zijn na vier jaar van afname weer toegenomen. Het EU-gemiddelde verslechterde van 0,8 procent van het bbp in 2007 tot 2,3 procent in 2008. Opvallend is dat juist het overheidssaldo in Nederland in 2008, tegen de Europese trend in, verder verbeterde. Het overheidssaldo verbeterde ook in Hongarije, Bulgarije en in mindere mate in Duitsland en Oostenrijk. De overheidstekorten in Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Roemenië, Griekenland, Malta, Letland, Polen, Spanje, Hongarije, Frankrijk en Litouwen kwamen in 2008 boven de Europese norm van 3 procent uit.

Nederland kon bij een toenemende schuld toch een overschot realiseren, doordat de eerder genoemde steunoperaties saldoneutraal zijn geboekt. Dit betekent dat naast de groei in schuld de financiële bezittingen van de overheid, zoals aandelenbezit en uitstaande leningen, ook gegroeid zijn.

Verandering overheidssaldo, 2008

Verandering overheidssaldo

Floris Jansen

Bron: Eurostat