Winstgevendheid niet-financiële ondernemingen in vierde kwartaal gestegen

Na forse dalingen in de eerste drie kwartalen, nam de winstgevendheid van niet-financiële ondernemingen in het vierde kwartaal van 2009 licht toe. Ten opzichte van het overeenkomstige kwartaal een jaar eerder steeg de nettowinst voor belastingen in het vierde kwartaal met 2 miljard tot 23 miljard euro. Deze stijging was te danken aan buitenlandse dochterondernemingen; de in Nederland behaalde winsten daalden nog. Het netto-exploitatieoverschot, het resultaat behaald met binnenlandse productieactiviteiten, nam af met 5 miljard euro. Dit is spiegelbeeldig met het jaar 2008, toen de crisis zich in eerste instantie aandiende met dalende winsten van buitenlandse dochterondernemingen.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Lagere beloning van werknemers bij niet-financiële ondernemingen

In het vierde kwartaal van 2009 lag de totale beloning van werknemers bij niet-financiële ondernemingen voor het eerst sinds 2001 lager dan een jaar eerder. De daling wordt veroorzaakt door afgenomen werkgelegenheid alsmede verminderde eindejaarsuitkeringen. Bij de niet-financiële vennootschappen gingen in 2009 ongeveer 85 duizend banen verloren.

Per saldo leningen afgelost

Voor het eerst dit millennium losten niet-financiële ondernemingen drie kwartalen op rij per saldo leningen af. Door de verslechterde economische vooruitzichten nam de investeringsbehoefte sterk af. Ook was het voor bedrijven ten gevolge van de kredietcrisis waarschijnlijk moeilijker om leningen af te sluiten. De investeringen van niet-financiële ondernemingen waren voor het vijfde kwartaal op rij lager dan een jaar eerder.

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen 

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen