Winstgevendheid van niet-financiële ondernemingen onder druk

De nettowinst voor belastingen van niet-financiële vennootschappen kwam in het vierde kwartaal van 2008 uit op bijna 21 miljard euro. Dit was ruim 5 miljard euro minder dan in het overeenkomstige kwartaal van 2007. De daling van de nettowinst zette zich daarmee versterkt door. In het laatste kwartaal van 2008 losten niet-financiële vennootschappen per saldo 8 miljard euro aan leningen af.

Teruglopende winst bij buitenlandse groepsmaatschappijen

Evenals in de eerdere kwartalen van 2008 werd de winstdaling van niet-financiële vennootschappen in het vierde kwartaal vooral veroorzaakt door de teruglopende resultaten bij buitenlandse groepsmaatschappijen. Het netto-exploitatieoverschot, de verdiensten uit productie in Nederland, nam ten opzichte van het vierde kwartaal in 2007 nog wel toe met 2 miljard euro. Deze toename werd voornamelijk veroorzaakt door de stijging van de aardgasproductie vanwege het relatief koude weer. Over heel 2008 kwam de nettowinst voor belastingen uit op 101 miljard euro, 9 miljard minder dan in 2007. Het netto-exploitatieoverschot over heel 2008 nam daarentegen met 5 miljard euro toe.

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Resultaat niet-financiële ondernemingen

Meer aflossingen op leningen

In het vierde kwartaal van 2008 losten niet-financiële vennootschappen 8 miljard euro meer af dan ze in deze periode aan leningen opnamen. In concernverband werd per saldo voor 2 miljard euro afgelost, op de overige leningen 6 miljard euro. In het derde kwartaal werd ook al voor 7 miljard euro aan leningen afgelost. Sinds het CBS deze gegevens bijhoudt (2001) is het nog niet eerder voorgekomen dat er in twee opeenvolgende kwartalen per saldo leningen werden afgelost. De reden is dat het voor bedrijven moeilijker is geworden om leningen af te sluiten als gevolg van de kredietcrisis. Ook is door de verslechterde economische vooruitzichten de behoefte om te lenen afgenomen. Over heel 2008 namen niet-financiële ondernemingen per saldo ongeveer evenveel leningen op als in 2007.

Saldo opgenomen leningen niet-financiële ondernemingen

Saldo leningen niet-financiële ondernemingen