Zoekresultaten

169 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht
169 resultaten voor keyword:legacy-Arbeidsmarkt in vogelvlucht

Pagina 1 van 7

Arbeidsdeelname; provincie, 2003-2022

Beroepsbevolking, positie in de werkkring, beroepsniveau, werkloosheidspercentage, arbeidsparticipatie, regio

Cijfers

Arbeidsdeelname; binding met de arbeidsmarkt

Werkzaam en niet-werkzaam, willen werken, redenen niet willen werken Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau

Cijfers

Aantal vacatures neemt toe

Actuele cijfers over vacatures, al dan niet seizoengecorrigeerd; zowel openstaande, ontstane als vervulde vacatures.

Artikelen

Positie werkkring en arbeidsduur

Analyse arbeidsmarkt, flexwerk, vaste werknemers, zelfstandigen

Artikelen

Werkloosheid naar herkomst

Analyse arbeidsmarkt, de werkloosheid verschilt bekeken naar herkomst

Artikelen

Werkloosheid daalt in alle provincies

Analyse van de arbeidsmarkt, werkgelegenheid per provincie

Artikelen

Arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim

Actuele gegevens over arbeidsongecshiktheid (WIA, WAO, Wajong, WAZ) en verzuim vanwege ziekte.

Artikelen

Arbeidspositie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, niet-beroepsbevolking

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Jaarloon naar bedrijfstak

Analyse van de arbeidsmarkt; het gemiddeld verdiende jaarloon per bedrijfstak, met bijzondere beloningen

Artikelen

Arbeidsparticipatie naar leeftijd en geslacht

Analyse van de arbeidsmarkt, bruto en netto arbeidsparticipatie

Artikelen

Binding met de arbeidsmarkt

Analyse arbeidsmarkt: aantal mensen van 15-75 jaar die niet willen of kunnen werken

Artikelen

Banen en vacatures naar bedrijfstak

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar bedrijfstak (SBI-indeling).

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Wisselingen werkzame, werkloze en niet-beroepsbevolking

Wisselingen op de arbeidsmarkt, instroom en uitstroom.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen

Sterke banengroei

Actuele cijfers over banen van werknemers en banengroei

Artikelen

Cao-lonen licht gestegen

Actuele cijfers over cao-lonen en contractuele loonkosten. Loonontwikkeling en loonkosten volgens Nationale Rekeningen.

Artikelen

Banen en vacatures naar bedrijfstak

Actuele cijfers over de jaarontwikkeling van banen en vacatures naar bedrijfstak (SBI-indeling).

Artikelen

Werkloosheid naar leeftijd en geslacht

Werkloosheid van mannen en vrouwen, jongeren en ouderen.

Artikelen

Totaalbeeld arbeidsmarkt

Actuele gegevens over de stand van zaken op de arbeidsmarkt.

Artikelen