Zoekresultaten

52 resultaten voor keyword:landbouwgewassen
52 resultaten voor keyword:landbouwgewassen

Pagina 2 van 3

Opbrengst snijmaïs bijna een derde minder dan in 2017

De verwachting is dat dit jaar 31 procent minder snijmaïs van het land komt dan in 2017

Artikelen

Sterke groei in productie van groentezaden

De oppervlakte landbouwgrond voor de productie van zaden en opkweekmateriaal (zoals jonge plantjes) is in de periode 2002 tot en met 2018 sterk gestegen

Artikelen

Nieuw land: Wat de IJsselmeerpolders Nederland brachten

Met de IJsselmeerpolders kreeg Nederland meer landoppervlakte. Wat brachten de polders ons op economisch gebied?

Artikelen

Meer duurzame cacao verwerkt

Een steeds groter deel van de cacao die door Nederlandse cacaoverwerkende bedrijven wordt ingekocht is erkend duurzaam gecertificeerd.

Artikelen

Meer asperges geoogst

De geoogste oppervlakte asperges is in 2017 vergeleken met een jaar eerder met 11 procent toegenomen naar 3322 hectare

Artikelen

Schaalvergroting groententeelt in glastuinbouw

Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen.

Artikelen

Handel in quinoa afgelopen vier jaar verdrievoudigd

De import van quinoa in Nederland verdrievoudigde de afgelopen 4 jaar tot ongeveer 5,5 miljoen kilo in 2016.

Artikelen

Schaalvergroting melkveehouderij maakt pas op de plaats

De schaalvergroting in de landbouw lijkt in een aantal sectoren te stagneren.

Artikelen

Vooral tomaten in de kas

De trostomaat is de meest geteelde groente in de Nederlandse glastuinbouw

Artikelen

Meer aardbeien bij minder telers

Het aantal aardbeientelers is tussen 2006 en 2017 met bijna de helft afgenomen

Artikelen

Minder bollentelers op meer land

Het aantal bedrijven dat zich met de teelt van bloembollen bezighoudt is sinds 2000 met 40 procent afgenomen

Artikelen

Steeds meer peren van steeds minder telers

In 2016 is er een record aan peren geoogst. In totaal werd er 374 miljoen kilo geplukt.

Artikelen

Minder middelen voor gewasbescherming verkocht

In 2015 is in Nederland 10 mln kg chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet. De vier jaar ervoor was dat nog 11 mln kg

Artikelen

Nederland vijfde aspergeland van Europa

Met een geoogst areaal van bijna 3 duizend hectare in 2015 staat Nederland op de vijfde plaats in Europa.

Artikelen

Sterke schaalvergroting in de landbouw sinds 1950

In de periode 1950-2016 zijn zes op de zeven landbouwbedrijven verdwenen, de blijvers zijn flink groter geworden

Artikelen

Groei biologische landbouw in pluim- en melkveesector

een boer controleert zijn biologische tarwe

Artikelen

Pompoenareaal Flevoland het grootst

Een derde van de 813 hectare aan Nederlandse landbouwgrond met pompoenen lag in 2016 in Flevoland.

Artikelen

Factsheet Appels en peren

Cijfers, grafieken en kaartjes over de teelt van appels en peren in Nederland.

Artikelen

Minder snijmaïs en tarwe, meer gerst

De snijmaïsoogst is in 2016 gedaald met ongeveer 10 procent ten opzichte van 2015. De tarweoogst nam af met 20 procent.

Artikelen

Meer zomergroenten op minder grond

In 2015 is 2 200 miljoen kg zomergroenten geproduceerd (29 procent meer dan in 2000) op een 13 procent kleiner areaal.

Artikelen

Hoogste percentage akkerbouw in Veendam

In Veendam, Cromstrijen, Sluis en Terneuzen neemt akkerbouw het grootste deel van het landbouwareaal in beslag.

Artikelen

Noord-Limburg Nederlands kampioen aspergeteelt

Het areaal asperges is opnieuw gegroeid, vooral in Noord-Limburg

Artikelen

Pootaardappelen winnen terrein

Het aantal pootaardappelentelers is de afgelopen vijf jaar gestegen.

Artikelen

Landbouw; gemeente, 1980-2000

Gegevens over aantallen bedrijven, geteelde gewassen, veestapel, arbeidskrachten en pacht; naar regio (vanaf gemeente).

Cijfers