Bintje op haar retour

Vorig jaar is van de Nederlandse akkers 4,4 miljard kg consumptieaardappels geoogst. Dat is een record. Op zandgronden werden zelfs opbrengsten van ruim 54 000 kg per ha gehaald. Zetmeelaardappels – dat zijn aardappels bestemd voor de zetmeelindustrie – leverden in 1999 bijna

44 000 kg per ha op. De productie hiervan is karakteristiek voor de Veenkoloniën, het afgegraven hoogveen in het noordoosten van ons land. De bruto opbrengst bedroeg 2,3 miljard kg.

Veel pootgoed

Ook de productie van pootaardappels was in 1999 zeer goed. De oppervlakte pootaardappels schommelt rond 40 000 ha, ruim eenvijfde van het gehele aardappelareaal. Van deze oppervlakte is vorig jaar 1,5 miljard kg pootaardappels geoogst. Dat is aanzienlijk meer dan in 1998. Toen ging namelijk veel van de oogst verloren wegens wateroverlast.

In vergelijking met de voorgaande vijf jaar was de productie van pootaardappels in 1999 bijna 19% hoger. Volgens opgaven van de boeren bedroeg de opbrengst 37 000 kg per ha. Dat is 8% meer dan in de periode 1994-1998.

Opbrengst pootaardappelen op klei-, zand- en veengrond

0468g1.gif (6089 bytes)

Standbeeld voor een pieper

In 1999 werd een standbeeld van Bintje onthuld op de plaats waar dit ras rond de vorige eeuwwisseling werd ontwikkeld. Bintje is nog altijd de meest populaire aardappel van Nederland. Maar het ras is nu op haar retour.

Nog steeds neemt Bintje bij de vermeerdering van aardappels 12% van de oppervlakte in beslag. Het areaal Bintje is de afgelopen twee jaar echter met 15% gedaald ten gunste van andere rassen. Als pootaardappels laten de rassen Agria, Desiree en Spunta een sterke uitbreiding van de geteelde oppervlakte zien.

Areaal pootaardappelen

0468g2.gif (4758 bytes)

Folkert van der Werf

Bronnen:

  • CBS, oogstraming akkerbouwgewassen
  • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed van landbouwgewassen (NAK)