Noord-Limburg Nederlands kampioen aspergeteelt

© ANP
Eind 2015 werd in Nederland 3 570 hectare landbouwgrond gebruikt voor de teelt van asperges. Dat is 250 hectare meer dan het jaar ervoor. Vooral in Noord-Limburg nam het aspergeareaal toe, met ruim 190 hectare. Nederland produceerde 17,1 miljoen kilo asperges. Dit meldt CBS.

De oppervlakte landbouwgrond (het areaal) asperges in Nederland is sinds 2000 met meer dan 70 procent gestegen; er kwam 1 480 hectare bij. De groei vond vooral in Noord-Limburg plaats, waar het areaal in die periode met ruim 1 000 hectare toenam. Hoewel asperges inmiddels in iedere provincie geteeld worden, blijft de teelt in de meeste provincies kleinschalig. De provincie Limburg neemt 62 procent van de Nederlandse aspergeteelt voor haar rekening, Noord-Brabant 32 procent. Noord-Limburg is samen met Noord-Brabant de regio waar de meeste asperges worden geteeld.

 kaart verdeling aspergeteelt over gemeenten

Toegenomen areaal asperges

Hoewel het areaal asperges in Nederland de laatste vijftien jaar is gegroeid, is het veel lager dan vijftig jaar geleden. De aspergeteelt nam een hoge vlucht in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Op het hoogtepunt in 1963 bestond het aspergeareaal uit 5 100 hectare. Daarna daalde de oppervlakte tot 2 300 hectare in 1980, om vervolgens weer te stijgen naar 2 800 hectare in 1987. Een nieuw dieptepunt werd in 2000 bereikt, met een aspergeareaal van 2 080 hectare. Daarna volgde weer een constante stijging, met in 2015 een oppervlakte van 3 570 hectare.

Opbrengst stijgt

Waar de omvang van het areaal asperges gedurende de afgelopen zestig jaar een grillig verloop laat zien, vertoont de totale opbrengst in deze periode een stijgende lijn. In 2015 werd 17,1 miljoen kilogram asperges geproduceerd. Dat is ongeveer 5 ton per hectare.
De opbrengst per hectare is tussen 1963 en 1995 meer dan verzesvoudigd. In 1963 was de opbrengst 1 ton asperges per hectare. In de jaren daarna begon de opbrengst per hectare dankzij verbeterde teeltmethoden en productievere rassen toe te nemen. Na 1995 fluctueert de opbrengst rond de 6 ton asperges per hectare. Mede dankzij nieuwe teeltmethoden liggen de eerste Nederlandse asperges al half maart in de winkel.

 

Aspergeteelt in Nederland
 Areaal (linkeras)Opbrengst (rechteras)
1950133
1951163
1952204
1953245
1954265
1955294
1956325
1957344
1958324
1959346
1960377
1961436
1962494
1963515
1964487
1965437
1966408
1967367
19683410
1969359
1970339
1971319
1972297
1973278
1974258
1975246
1976248
1977247
1978247
1979247
1980237
1981248
1982269
1983269
19842710
19852810
19862812
19872810
19882711
19892712
19902714
19912612
19922717
19932620
19942413
19952314
19962315
19972215
19982317
19992314
20002115
20012112
20022214
20032415
20042415
20052315
20062514
20072415
20082514
20092615
20102714
20112917
20122916
20133116
20143316
2015*3617

Merendeel asperges van eigen bodem

Het grootste deel van de asperges die op de Nederlandse markt verschijnen, komt van eigen bodem. Een klein deel wordt vanuit het buitenland aangevoerd. Het gaat dan voornamelijk om asperges die buiten het Nederlandse seizoen te koop zijn. Peru is de belangrijkste aspergeleverancier met bijna 10 miljoen kilo. Mexico leverde in 2014 ruim 1 miljoen kilo. Bijna 90 procent van alle ingevoerde asperges komt uit Zuid- en Noord- Amerika.

Uitvoer en doorvoer vooral naar landen binnen Europa

Van de in 2015 in Nederland geproduceerde 17,1 miljoen kilo asperges was een vijfde deel bestemd voor de export, bijna 3,4 miljoen kilo. Van de geëxporteerde Nederlandse asperges gaat ongeveer de helft naar Duitsland, een vijfde naar Frankrijk en een tiende naar België.
Nederland voert behalve asperges van Nederlandse bodem ook buitenlandse asperges uit. Ook deze asperges gaan naar landen binnen Europa, vooral naar Duitsland en België.