Hoogste percentage akkerbouw in Veendam

Poten van aardappelen
In Veendam (Groningen) groeit op ruim 85 procent van de landbouwgrond een akkerbouwgewas. Hiermee is dit de gemeente waar de akkerbouw het meest domineert.

Op de tweede plaats staat Cromstrijen (Zuid-Holland) waar op 82 procent van de landbouwgrond een akkerbouwgewas staat. In Sluis en Terneuzen (Zeeland), op de plaatsen drie en vier, is het belang van akkerbouw 80 procent.

Groningen, Zeeland en Flevoland zijn de belangrijkste akkerbouwprovincies. In Zeeland en Flevoland zijn akkerbouwgewassen goed voor ongeveer 70 procent van het landbouwareaal in Groningen is dit ruim de helft.

Top 10 akkerbouwgemeenten, 2015