Landbouw in vogelvlucht

Een koe en een schaap in de wei
© ANP

Boerenbedrijven steeds groter

In 2016 telde Nederland bijna 56 duizend land- en tuinbouwbedrijven. Sinds 2000 is dat aantal met 43 procent afgenomen. De oppervlakte landbouwgrond is in die jaren met slechts 9 procent afgenomen. De boerenbedrijven zijn dus steeds groter geworden. In 2016 had bijna 22 procent van de boerenbedrijven meer dan 50 hectare landbouwgrond, terwijl dat in 2000 nog maar 9 procent was. In 2016 was er op 5 procent van de boerenbedrijven zelfs meer dan 100 hectare landbouwgrond. Dit was in 2000 nog 1 procent.

Aantal landbouwbedrijven en standaardopbrengst per bedrijf
 Aantal bedrijven (linkeras)SO per bedrijf (rechteras)
200097,39194,45
92,65201,94
89,48206,4
85,41211,33
200483,79216,34
81,75224,03
79,44231,19
76,74240,39
200875,15249,71
73,01260,05
72,32271,11
70,39274,37
201268,81276,99
67,48314,55
65,51323,94
63,91335,37
201655,68432,7

De standaardopbrengst van een gemiddeld boerenbedrijf is van 2000 tot 2016 met 123 procent toegenomen tot 433 duizend euro. In alle sectoren is de standaardopbrengst toegenomen, maar tussen de sectoren zijn er grote verschillen. Bij de hokdierbedrijven is de toename 202 procent, gevolgd door de veeteeltcombinaties met een toename van 156 procent en de graasdierbedrijven met een toename van 153 procent. De akkerbouwbedrijven hebben met 91 procent de kleinste toename.

De arbeidsinzet op een landbouwbedrijf (uitgedrukt in aje - arbeidsjaareenheden) is met 26 procent minder sterk toegenomen dan de standaardopbrengst. De arbeidsproductiviteit is in de meeste sectoren behoorlijk toegenomen.