Steeds meer peren van steeds minder telers

Seizoensarbeider plukt peren in boomgaard
In 2016 is er een record aan peren geoogst. In totaal werd er 374 miljoen kilo geplukt, ongeveer 7 procent meer dan een jaar eerder. Vooral de conference is populair onder de telers. Ook groeide de oppervlakte landbouwgrond die gebruikt wordt voor de perenteelt. Wel daalt al jaar na jaar het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de teelt van peren. Dit meldt het CBS op basis van de laatste cijfers van de fruitoogst.

Opbrengst peren in Nederland

Vorig jaar werd er in Nederland 25 miljoen kilo meer aan peren geoogst dan in 2015. Het overgrote deel van de oogst bestond uit conferences. Ongeveer 80 procent van alle geplukte peren kwam van dit ras. In 2016 werd 6,5 procent meer conferences geoogst dan een jaar eerder en bijna 37 procent meer dan in 2010.
Na de conference volgen op grote afstand de doyenné du comice (31 miljoen kilo) en de beurré Alexandre Lucas (29 miljoen kilo) als meest geoogste perenrassen. De perenopbrengst was in 2012 lager door de strenge voorafgaande winter.

Areaal peren blijft groeien

Niet alleen is de productie van de peren toegenomen, ook de oppervlakte  landbouwgrond die gebruikt wordt voor de teelt is gegroeid. Het areaal nam tussen 2010 en 2016 met 20 procent toe. De stijging komt vooral voor rekening van perenprovincies als Zeeland (+29 procent) en Gelderland (+24 procent). In deze twee provincies zit het leeuwendeel van de Nederlandse perenteelt: respectievelijk een derde en een kwart van het areaal peren is hier te vinden.

 

Areaal peren in Nederland

Afname aantal bedrijven met perenteelt

De productie en het areaal peren laten een stijgende lijn zien, het aantal fruittelers dat zich bezighoudt met de teelt van peren daalt tegelijkertijd. Het aantal bedrijven met peren is tussen 2010 en 2016 met meer dan 20 procent afgenomen. De daling is in alle provincies te zien. Vooral in provincies met relatief weinig bedrijven is de afname relatief groot. Zo verdween in Overijssel in deze periode meer dan de helft van alle perentelers.

Bedrijven met peren Nederland