Minder middelen voor gewasbescherming verkocht

© ANP
In 2015 is in Nederland 10 miljoen kg chemische gewasbeschermingsmiddelen afgezet. De vier jaar ervoor schommelde de afzet rond 11 miljoen kg. In Nederland wordt 3 procent verkocht van wat jaarlijks in de Europese Unie op de markt wordt gebracht. De grootste verkopen vinden plaats in Spanje, Frankrijk en Italië, meldt het CBS in de nieuwe statistiek afzet gewasbeschermingsmiddelen.

Afzet van chemische gewasbeschermingsmiddelen in Nederland
 Bestrijding schimmels en bacteriënBestrijding onkruiden en loofdodingBestrijding insecten en mijtenOverige middelen
20114,243,030,273,42
20124,643,040,253,43
20134,292,770,233,44
20144,873,270,252,28
20154,382,880,292,45
 

In 2015 is in Nederland 10 miljoen kg aan chemische gewasbeschermingsmiddelen verkocht. De vier jaar ervoor schommelde de afzet rond 11 miljoen kg. De verkoop wisselt van jaar tot jaar al naar gelang de druk van plagen en ziekten, en de weersomstandigheden tijdens de groei van de gewassen. Ook worden de vergunningen voor het op de markt brengen van de middelen voortdurend aangepast. Zo werd in 2014 grondontsmetting met metam-natrium strikter gereguleerd. De afzet van ‘overige middelen’ nam in dat jaar met ruim 1 miljoen kg af.

Afzet chemische gewasbescherming in de Europese Unie, jaargemiddelde 2011-2015
 Bestrijding schimmels en bacteriënBestrijding onkruiden en loofdodingBestrijding insecten en mijtenOverige middelen
Spanje33,114,67,317,8
Frankrijk28,829,32,46,4
Italië387,95,711,4
Duitsland11,118,10,915,4
Polen6,812,41,32,2
Verenigd Koninkrijk6,511,41,12,1
Portugal 7,820,71,3
Roemenië3,86,20,70,4
Nederland4,530,33
Hongarije3,43,90,70,6
België2,62,50,60,8
Tsjechië1,73,20,31,1
Overige 16 EU-landen10,717,61,84,4

Grootste afzet gewasbeschermingsmiddelen in Spanje, Frankrijk en Italië

De jaarlijkse afzet van gewasbeschermingsmiddelen in de Europese Unie was gemiddeld 381 miljoen kg in de periode 2011–2015. Ruim de helft wordt afgezet in Spanje, Frankrijk en Italië. Bijna een kwart wordt verkocht in Duitsland, Polen en Verenigd Koninkrijk. Het Nederlands aandeel is 3 procent. Frankrijk is koploper in de bestrijding van onkruiden en loofdoding. Bestrijding van insecten en mijten vindt vooral in Spanje en Italië plaats. Deze landen zijn ook de koplopers, samen met Frankrijk, in de bestrijding van schimmels en bacteriën.

afzet gewasbeschermingsmiddelen

Verkopen in relatie tot oppervlakte landbouwgrond

De samenhang tussen de hoeveelheid verkochte gewasbeschermingsmiddelen en de grootte van de oppervlakte landbouwgrond is per land verschillend. Zo valt op dat in Italië meer gewasbeschermingsmiddelen verkocht worden dan in Roemenië, Polen en Verenigd Koninkrijk tezamen. De oppervlakte landbouwgrond is in elk van deze landen groter dan in Italië. Voor de hoge verkoop in Italië zijn twee verklaringen mogelijk. Zo is het mogelijk dat In Italië relatief veel middelen toegepast worden op niet-landbouwgrond. Niet alleen de agrarische sector, maar ook de overheid, de huishoudens en de industriële bedrijven kopen immers gewasbeschermingsmiddelen. Het kan ook zijn dat in Italië meer kilo’s gewasbescherming per hectare gebruikt worden dan in de andere landen.

Afzet naar soort bestrijding in Nederland
 Bestrijding schimmels en bacteriën
Bestrijding schimmels en bacteriën4.5
Bestrijding onkruiden en loofdoding3
Bestrijding insecten en mijten0.3
Overige middelen3
Afzet naar soort bestrijding in de Europese Unie
 Bestrijding schimmels en bacteriën
Bestrijding schimmels en bacteriën158.6
Bestrijding onkruiden en loofdoding131.9
Bestrijding insecten en mijten23.9
Overige middelen67

Meeste middelen ingezet tegen schimmels en bacteriën

Net als in de rest van Europa wordt in Nederland 42 procent van de verkochte gewasbeschermingsmiddelen ingezet bij de bestrijding van schimmels en bacteriën. De bestrijding van onkruiden en loofdoding heeft in Europa een aandeel van 35 procent, in Nederland is dat 28 procent. Daarentegen worden in Nederland weer relatief veel overige middelen, zoals minerale oliën, verkocht. Deze middelen worden ingezet bij de virusbestrijding in teelten als pootaardappelen en lelies(bollen). In Europa is dit aandeel overige middelen 10 procent lager.