Interactieve kaart Hoge en lage inkomens

In het westen en midden van het land wonen meer mensen met een hoog inkomen dan aan de randen van het land. Daar wonen relatief veel mensen die weinig te besteden hebben, vooral in het noorden.

Binnen Amsterdam en Den Haag zijn de contrasten groot. Er wonen veel mensen die het niet zo breed hebben, waaronder relatief veel niet-westerse allochtonen. Aan de andere kant zijn deze steden ook aantrekkelijk voor huishoudens met een hoog inkomen: er wonen relatief evenveel huishoudens met een hoog inkomen dan gemiddeld in Nederland. In Rotterdam is het aandeel hoge inkomens wat lager dan het landelijk gemiddelde. Utrecht is relatief welvarend.
Bekijk de interactieve storymap hieronder en beweeg de lijn om het verschil tussen hoge en lage inkomens te zien. Je kunt de kaart ook bekijken op volledige schermweergave.