Auteur: Marion van den Brakel, Ferdy Otten

Armoederisico in 2017 toegenomen

Over deze publicatie

Het aandeel huishoudens met een laag inkomen steeg in 2017 met 0,3 procentpunt ten opzichte van 2016. Sinds 2014 daalde het aandeel huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens, maar dit zette in 2017 niet verder door. Ramingen van het Centraal Planbureau wijzen erop dat pas in 2019 weer een daling wordt verwacht. Ook het aandeel huishoudens dat al ten minste vier jaar moet rondkomen van een inkomen onder de lage-inkomensgrens ging in 2017 omhoog. Daarmee is 2017 het zevende jaar op rij met een stijging van het langdurige armoederisico. Bevolkingsgroepen worden niet in gelijke mate getroffen door armoede. Welke groepen lopen het meeste risico op (langdurige) armoede en hoe heeft zich dat in de afgelopen periode ontwikkeld?