Zoekresultaten

318 resultaten voor keyword:jeugdzorg
318 resultaten voor keyword:jeugdzorg

Pagina 4 van 13

Kosten jeugdwet 18plussers en voogdij, 2020

Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in 2020 in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder.

Cijfers

Jeugdhulp 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2020.

Publicaties

Daling aantal jongeren met jeugdzorg in 2020

Bijna 1 op de 10 jongeren tot 23 jaar ontving in 2020 jeugdzorg. Hiermee daalde dit aantal voor het eerst sinds de decentralisatie in 2015, waarbij de jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de...

Artikelen

Jeugdzorgjongeren na hun 18e verjaardag, 2018

tabel beschrijft hoe het de jongeren met jeugdzorg, die in 2018 achttien jaar zijn geworden, vervolgens vergaat in 2018 en 2019 op een aantal terreinen: vervolgzorg, werk, inkomen, schulden,...

Cijfers

Jeugdzorg, onderwijs, VSV en afstroom, 2019 en 2020

Onderwijsinschrijvingen, aanwas voortijdig schoolverlaters en schoolniveau leerjaar 3 VO van jongeren van 0 t/m 22 jaar op 1 oktober 2018 en op 1 oktober 2019, naar wel of geen gebruik van jeugdzorg...

Cijfers

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 2020

Overzicht van alle geleverde jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2020 waarin zowel kenmerken van de jeugdbeschermingstrajecten en jeugdreclasseringstrajecten worden beschreven als kenmerken van...

Publicaties

Jeugdhulp met verblijf, 30 juni 2020

Voor jongeren die op 30 juni 2020 jeugdhulp met verblijf ontvingen, is in beeld gebracht hoeveel verhuisbewegingen naar een andere gemeente deze jongeren in hun leven hebben gehad én hoe lang het...

Cijfers

Jeugdhulp door het wijkteam, 2016-1e halfjaar 2020

Voor jongeren die, in de periode 2016 t/m het 1e halfjaar 2020, jeugdhulp hebben ontvangen door het wijkteam is in beeld gebracht welke andere vormen van jeugdzorg ze hebben gehad.

Cijfers

CBS en Nationaal Rapporteur gaan datasamenwerking aan

Mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen zijn zeer ernstige delicten met ontwrichtende effecten op het leven en welzijn van slachtoffers.

Artikelen

Jeugdreclassering 3e kw. 2020, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 4e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

Bepaling van het aantal werknemers, zelfstandigen, banen en fte in het bredere jeugddomein, 2019.

Publicaties

Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein, 2019

Arbeidsmarktgegevens van het jeugddomein: jeugdzorg, aangevuld met jeugdhulp, justitiële jeugdinstellingen, jeugdreclassering en overige instellingen, 2019.

Cijfers

VOTS naar OTS, 2015-2019

Per jeugdregio en arrondissement wordt voor de jaren 2015 tot en met 2019 in beeld gebracht hoe vaak een voorlopige ondertoezichtstelling wordt opgevolgd door een reguliere ondertoezichtstelling.

Cijfers

Jaarrapport 2020 Landelijke Jeugdmonitor

Dit jaarrapport 2020 van de Landelijke Jeugdmonitor geeft een inkijk in de staat van de jeugd in Nederland.

Publicaties

Jaarrapport Jeugdmonitor: ontwikkeling kernindicatoren 2015 tot en met 2019

In 2019 kregen meer jongeren jeugdzorg dan in 2015. Het aandeel jonge kinderen in een bijstandsgezin, derdejaarsleerlingen op het vmbo en jonge geregistreerde verdachten was juist kleiner. De...

Artikelen

Jeugdzorgjongeren naar reden einde, 2020H1

Deze tabel beschrijft het aantal jongeren met een beëindigd jeugdzorgtraject in de eerste helft van 2020 naar de reden van beëindiging van deze jeugdzorgtrajecten.

Cijfers

Jeugdhulp en sociale cohesie in Schagen, 2012-2018

Het CBS onderzocht het verband tussen sociale cohesie en jeugdhulp, en concludeert dat een hogere sociale cohesie samengaat met minder jeugdhulp.

Cijfers

Jeugdreclassering 2e kw. 2020, nader voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdreclassering 3e kw. 2020, voorlopige cijfers

Tabellen jeugdreclassering, stand en stroom, landelijk en op arrondissementsniveau.

Cijfers

Jeugdhulp met verblijf overig, 1e halfjaar 2017-2020

Aantal jongeren met jeugdhulp met verblijf (niet zijnde pleegzorg, gezinsgerichte opvang en gesloten plaatsing) in het eerste halfjaar van de jaren 2017-2020, waarbij de jeugdhulp is geleverd door...

Cijfers

Ruim 1 op de 12 jongeren ontvangt jeugdzorg in eerste helft 2020

Het aantal jongeren tot 23 jaar dat jeugdzorg krijgt daalde in de eerste helft van 2020 met 6 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2019, tot 356 duizend. Er werden ook minder nieuwe...

Artikelen

Jeugdhulp 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020

In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar 2020.

Publicaties

Geen nieuwe start jeugdhulp, 2e halfjaar 2019

Van alle trajecten jeugdhulp die zijn afgesloten in het 2e halfjaar van 2019 wordt per gemeente in beeld gebracht of de betreffende jongere in de periode tot en met 30 juni 2020 opnieuw een...

Cijfers