Situatie jongeren centraal in Regionale Jeugdrapporten

/ Auteur: Jaap van Sandijk
Jongen verblijft in jeugdinrichting
© Hollandse Hoogte
Hoe is de situatie van jongeren in mijn gemeente in vergelijking met andere gemeenten? Beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden die hierop een antwoord zoeken, vinden die informatie in de nieuwe gebruiksvriendelijke Regionale Jeugdrapporten. Deze zijn vandaag op de website van de Landelijke Jeugdmonitor gepubliceerd.

Behoefte aan regionale data

De decentralisatie van de jeugdzorg vanuit de rijksoverheid naar gemeenten vond in 2015 plaats. Daardoor hebben gemeenten steeds meer taken gekregen op dit gebied. Als gevolg daarvan is er een groeiende behoefte aan regionale data ontstaan. Het CBS voorziet in die behoefte met de Regionale Jeugdrapporten. De rapporten geven per gemeente een overzicht van beschikbare data over jeugd binnen de domeinen jongeren en gezin, gezondheid en welzijn, onderwijs, arbeid en veiligheid en justitie. Voorbeelden van onderwerpen zijn kinderen in bijstandsgezinnen, werkzame jongeren, derdeklassers op het vmbo, geregistreerde jeugdverdachten en jongeren met jeugdhulp in natura.

Vergelijken met andere gemeente of regio

De informatie in de Regionale Jeugdrapporten wordt automatisch gegenereerd op basis van beschikbare data uit de Jeugdmonitor StatLine. ‘Je ziet daarin per gemeente recente data over jeugd en je hebt daarbij de mogelijkheid om de cijfers van je eigen gemeente te vergelijken met die van een andere, willekeurige gemeente’, legt CBS-projectleider Linda Fernandez Beiro uit. ‘Zo kun je de situatie van jongeren in een bepaalde gemeente vergelijken met de situatie in de omliggende regio. Daarnaast wordt informatie van gemeenten vergeleken met die van heel Nederland.’

Gebruiksvriendelijk

Een ander voordeel van de Regionale Jeugdrapporten is de gebruiksvriendelijkheid. ‘Met één simpele druk op de knop krijgt de gebruiker een overzicht van de beschikbare regionale data over jongeren in de Jeugdmonitor’, aldus Fernandez Beiro. ‘Met behulp van regiokaartjes, figuren en tekst wordt de informatie meteen duidelijk. Al met al een mooi instrument voor diegenen die werkzaam zijn op het gebied van jeugd en op zoek zijn naar relevante informatie’.

Situatie van de jeugd
De Jeugdmonitor is een samenvatting van informatie over de situatie van de jeugd in Nederland. Deze monitor is bekostigd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De uitvoering van de Jeugdmonitor is in handen van het CBS. De Jeugdmonitor is bedoeld om beleidsmakers, onderzoekers en andere geïnteresseerden te informeren over de situatie van de jeugd in de leeftijdsgroep van 0 tot 25 jaar.