Jeugdhulp 2019

Omslag, Jeugdhulp 2019
In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdhulp in 2019.
Daarnaast is er een rapportage over jeugdbescherming en jeugdreclassering in 2019. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.