Jeugdbescherming en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020

Omslag Jeugdhulp en jeugdreclassering 1e halfjaar 2020
In deze rapportage presenteert het CBS de voorlopige cijfers over jeugdbescherming en jeugdreclassering in het 1e halfjaar 2020.
Daarnaast is er een rapportage over jeugdhulp in het 1e halfjaar 2020. Deze rapportages zijn vooral van waarde om op hoofdlijnen zicht te houden op landelijke en lokale trends in het gebruik van jeugdhulp en de toepassing van kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen. Verder inzicht in de cijfers kan verkregen worden door nader onderzoek, waarbij de verschillen tussen gemeenten voor ogen worden gehouden.