Zoekresultaten

45 resultaten voor keyword:hypotheekschuld
45 resultaten voor keyword:hypotheekschuld

Pagina 2 van 2

Inkomen huishoudens daalt verder

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2013 hun reëel beschikbaar inkomen zien afnemen met 2,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van de sterke inflatie.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt fors

In het vierde kwartaal van 2012 lag het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 3,2 procent lager dan een jaar eerder. Nooit eerder registreerde het CBS een dergelijk grote daling. Daarnaast hebben...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt in 2012 met 3,2 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vijfde jaar op rij gedaald. De daling in 2012 bedraagt 3,2 procent.

Artikelen

Eigen woning van ruim één miljoen huishoudens onder water

Begin 2011 waren er 4,2 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij ruim één miljoen was de waarde van deze woning op dat moment lager dan de fiscale hypotheekschuld. Sinds 2008 is het aandeel...

Artikelen
Artikelen

Een op de vijf nalatenschappen bevat hypotheekschuld

Door overledenen werd in 2009 in totaal ruim 13,4 miljard euro aan privébezittingen en ondernemingsvermogen nagelaten. Daarnaast zat er voor bijna 1,4 miljard hypotheekschuld in het nagelaten...

Artikelen

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger...

Artikelen

Hypotheekschuld in Nederland

In dit artikel wordt de geschiedenis en de huidige stand van de Nederlandse hypotheekschuld geanalyseerd. Dit gebeurt vanuit zowel de vraag naar woningen als het aanbod hiervan, met speciale aandacht...

Artikelen

Woningwaarde tweemaal zo hoog als hypotheekschuld

De totale Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het bruto binnenlands product en daarmee het hoogste van de eurozone. Daar staat tegenover dat...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens verder gedaald

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vierde jaar op rij gedaald. De daling kwam in 2011 evenals in 2010 uit op 0,4 procent.

Artikelen

Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld.

Artikelen

Bescheiden groei opgenomen hypotheken door huishoudens

In het tweede kwartaal van 2011 is de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens op woningen licht gestegen, met 5,3 miljard euro, tot 662 miljard euro. Vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot en met...

Artikelen

Ruim 12 miljard euro aan nalatenschappen

In 2008 werd er door overledenen in Nederland in totaal ruim 12 miljard euro aan vermogen nagelaten. Dit kwam neer op gemiddeld 110 duizend euro per nalatenschap.

Artikelen

Fors vermogensverlies huishoudens

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009.

Artikelen

Lagere inkomensgroei, kleiner vermogen

Inkomen en vermogen zijn de bronnen van consumptie. Ze dragen bij aan de keuzevrijheid die mensen hebben om hun leven naar eigen wens in te richten.

Artikelen

Overledenen laten 10 miljard euro na

In 2005 bedroeg het door overledenen nagelaten privévermogen ruim 9,6 miljard euro.

Artikelen