Zoekresultaten

57 resultaten voor keyword:hypotheekschuld
57 resultaten voor keyword:hypotheekschuld

Pagina 2 van 3

Maatwerktabel Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, naar provincie, per 1 januari

Deze tabel bevat gegevens over het financieel risico van eigen woningbezitters door hypotheekschuld en gemiddelde woningwaarde aan elkaar te relateren. Peildatum is 1 januari van het verslagjaar.

Cijfers

Woningwaarde tweemaal zo hoog als hypotheekschuld

De totale Nederlandse hypotheekschuld bedroeg eind 2011 bijna 670 miljard euro. Dit is 111 procent van het bruto binnenlands product en daarmee het hoogste van de eurozone. Daar staat tegenover dat...

Artikelen

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt in 2012 met 3,2 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is voor het vijfde jaar op rij gedaald. De daling in 2012 bedraagt 3,2 procent.

Artikelen

Minder huizen onder water

Het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning is in 2014 met 84 duizend gedaald tot bijna 1,4 miljoen begin 2015. Van de 4,3 miljoen...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens 2,2 procent hoger

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens steeg in het tweede kwartaal van 2019 met 2,2 procent. De hypotheekschuld nam toe met 4 miljard en bedroeg 719,7 miljard euro.

Artikelen

Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning neemt vrijwel niet meer toe

Bij 1,5 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2014 lager dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is vrijwel evenveel als in 2013.

Artikelen

Overledenen laten 10 miljard euro na

In 2005 bedroeg het door overledenen nagelaten privévermogen ruim 9,6 miljard euro.

Artikelen

Aftrek eigenwoningforfait

Maatwerktabellen met gegevens over huishoudens met een eigen woning die wel of geen aftrek eigenwoningforfait hebben.

Cijfers

Doorsnee hypotheekschuld per gemeente, 2015*

Deze maatwerktabel geeft inzicht in de hoogte van de doorsnee hypotheekschuld per gemeente in 2015.

Cijfers

Reëel beschikbaar inkomen huishoudens 1,6 procent hoger in 2019

Het totale reëel beschikbaar inkomen van huishoudens was in 2019 1,6 procent hoger dan een jaar eerder. Zowel de beloning van werknemers steeg (4,7 procent) als het inkomen van zelfstandigen (5,3...

Artikelen

Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld.

Artikelen

Fors vermogensverlies huishoudens

Nederlandse huishoudens hadden op 1 januari 2010 een vijfde minder vermogen dan begin 2009.

Artikelen

Hogere hypotheekschuld bij huishoudens

De totale uitstaande hypotheekschuld van huishoudens is in het derde kwartaal van 2018 met 1 miljard euro gestegen tot 702 miljard euro. Dit is het zevende kwartaal op rij dat de hypotheekschuld...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

Inkomen huishoudens daalt verder

Huishoudens hebben in het eerste kwartaal van 2013 hun reëel beschikbaar inkomen zien afnemen met 2,6 procent ten opzichte van een jaar geleden. Dit is vooral het gevolg van de sterke inflatie.

Artikelen
Artikelen