Kredietverlening bankwezen aan private sector loopt verder terug

Nederlandse huishoudens en bedrijven hebben in het eerste kwartaal van 2009 samen voor 8,1 miljard euro aan leningen bij Nederlandse banken opgenomen. Dit is 3,1 miljard minder dan in het vierde kwartaal van 2008. Daarmee verleenden banken voor het derde kwartaal op rij minder kredieten aan de private sector dan in het voorafgaande kwartaal.

Kredietverlening aan private sector door bankwezen

Kredietverlening aan private sector door banken

Minder hypotheken huishoudens

De daling van de kredietverlening door banken in het eerste kwartaal werd veroorzaakt doordat er minder hypotheken aan huishoudens werden verstrekt. In het eerste kwartaal groeide de hypotheekverstrekking met slechts 3,2 miljard euro, terwijl in het vierde kwartaal van 2008 nog voor 15,7 miljard euro aan hypotheken werden verstrekt. De hypotheekverstrekking in het eerste kwartaal was de laagste in vier jaar. De totale hypotheekschuld van huishoudens kwam aan het einde van het eerste kwartaal van 2009 uit op 628,3 miljard euro. Dit is ruwweg 186 duizend euro per huishouden met hypotheek.

In het derde en vierde kwartaal van 2008 nam de kredietverlening door banken ook al af. Dit werd toen vooral veroorzaakt doordat niet-financiële ondernemingen minder kredieten bij banken opnamen. In het vierde kwartaal van 2008 hebben zij zelfs per saldo voor 4,2 miljard euro aan bankkredieten afgelost. In het eerste kwartaal van 2009 namen zij per saldo 5,6 miljard op.