Een op de vijf nalatenschappen bevat hypotheekschuld

Door overledenen werd in 2009 in totaal ruim 13,4 miljard euro aan privébezittingen en ondernemingsvermogen nagelaten. Daarnaast zat er voor bijna 1,4 miljard hypotheekschuld in het nagelaten vermogen. Het gemiddelde nagelaten vermogen kwam uit op 109 duizend euro

Nalatenschappen; aandeel met vermogensbestanddeel, 2009*

Nalatenschappen; aandeel met vermogensbestanddeel, 2009*

Woning belangrijkste bestanddeel van nagelaten privébezittingen

In 2009 waren er ruim 110 duizend nalatenschappen. Bij drie op de tien maakte een eigen woning deel uit van het nagelaten vermogen. De gemiddelde waarde hiervan bedroeg 191 duizend euro. Bij bijna een op de vijf nalatenschappen was er sprake van een hypotheekschuld van gemiddeld 70 duizend euro.

Vrijwel alle nalatenschappen bevatten bank- en spaartegoeden met een gemiddelde waarde van 40 duizend euro. In 14 procent zaten effecten. De gemiddelde waarde hiervan bedroeg 112 duizend euro.

Klein deel nalatenschappen bevat ondernemingsvermogen

Van de nalatenschappen bevatte 3 procent naast privévermogen ook ondernemingsvermogen. Gemiddeld ging het om 286 duizend euro.

Nalatenschappen; gemiddelde waarde vermogensbestanddelen privévermogen

Nalatenschappen; gemiddelde waarde vermogensbestanddelen privévermogen

Minder vermogen per nalatenschap

Van 2005 tot 2008 nam het gemiddelde nagelaten vermogen ieder jaar toe. Vanaf 2008 was er sprake van een daling. Dit kwam doordat de gemiddelde waarde van de eigen woning en de effecten in de nalatenschappen daalde. Daarnaast kromp ook het nagelaten ondernemingsvermogen.

Jack Claessen

Bron: StatLine, Nalatenschappen