Overledenen laten 10 miljard euro na

In 2005 bedroeg het door overledenen nagelaten privévermogen ruim 9,6 miljard euro. Er zijn grote verschillen in de omvang van de nagelaten vermogens. Bijna twee van de drie erflaters laten minder dan 50 duizend euro na; ruim 10 procent laat meer dan 200 duizend euro na. Een op de zes nalatenschappen bevat een aanzienlijke hypotheekschuld.

Een miljard euro hypotheekschuld

Ruim een kwart van de 110 duizend erflaters laat een eigen woning na met een gemiddelde waarde van 162 duizend euro. Bijna alle nalatenschappen bevatten banktegoeden. Deze bedragen gemiddeld 32 duizend euro. In 15 procent van de nalatenschappen zitten effecten. De gemiddelde waarde hiervan is 118 duizend euro.

De totale privébezittingen bedragen bijna 10,6 miljard. Naast bezittingen worden ook schulden nagelaten. Bijna 16 procent van de nalatenschappen omvat een hypotheekschuld. De totale waarde hiervan is ongeveer één miljard euro. De gemiddelde hypotheekschuld bedraagt 54 duizend euro. Bij de nalatenschappen van ouderen vanaf  65 jaar komt een hypotheek minder vaak voor. De gemiddelde hypotheekschuld is voor deze groep met 40 duizend euro ook aanzienlijk lager.

Samenstelling privébezit nalatenschappen, 2005

Samenstelling privébezit nalatenschappen,2005

Een derde erflaters laat nog geen 10 duizend euro na

Er zijn grote verschillen in de omvang van de nagelaten privévermogens. Ruim een derde van de erflaters laat minder dan 10 duizend euro na, bijna twee derde van de erfenissen is minder dan 50 duizend euro.

Van de nalatenschappen is 11 procent groter dan 200 duizend euro. Deze nalatenschappen hebben betrekking op bijna 6 miljard euro van het totale nagelaten bedrag.
Van de erflaters laat 2 procent meer dan 500 duizend euro na. Het gaat hierbij echter wel om een totaal bedrag van ruim 2,8 miljard euro. Het gemiddeld nagelaten bedrag is hier bijna 1,1 miljoen euro. Bij 1 procent van de nalatenschappen ten slotte zijn de schulden groter dan de bezittingen.

Verdeling nagelaten privévermogen, 2005 

Verdeling nagelaten privévermogen,2005

Jack Claessen

Bron: Nalatenschappen, 2005.