Ruim 12 miljard euro aan nalatenschappen

In 2008 werd er door overledenen in Nederland in totaal ruim 12 miljard euro aan vermogen nagelaten. Dit kwam neer op gemiddeld 110 duizend euro per nalatenschap.

Grote verschillen in nalatenschappen

Van 111 duizend nalatenschappen ging het bij 6 op de 10 om een nagelaten vermogen tot 50 duizend euro. De helft hiervan betrof vermogens van minder dan 10 duizend euro.

Ruim 15 procent van de nagelaten vermogens had een waarde van ten minste 200 duizend euro. Van 4 procent werd 500 duizend euro of meer nagelaten. Bij een klein aantal van de nalatenschappen (0,7 procent) waren de schulden even groot als of groter dan de bezittingen.

20 procent van de nalatenschappen goed voor drie kwart van totaal

De verdeling van het nagelaten vermogen is erg scheef. In 2008 was 20 procent van de nalatenschappen goed voor drie kwart van het totale nagelaten vermogen.

Nalatenschappen naar grootte vermogen, 2008*

Nalatenschappen naar grootte vermogen, 2008*

Drie op de tien laten eigen woning na

Bijna 30 procent van de erflaters liet een eigen woning na. De gemiddelde waarde hiervan bedroeg ruim twee ton.
Bank- en spaartegoeden, die in bijna alle nalatenschappen voorkwamen, waren goed voor 38 duizend euro. In 15 procent van nalatenschappen zaten effecten met een gemiddelde van 136 duizend euro.

Bij 2 procent van de nalatenschappen was sprake van ondernemingsvermogen. Gemiddeld ging het om bijna 180 duizend euro.

Naast bezittingen werden ook schulden nagelaten. Zo’n 16 procent van de nalatenschappen bevatte een hypotheekschuld van gemiddeld 64 duizend euro.

Gemiddelde waarde vermogensbestanddelen nalatenschappen, 2008*

Gemiddelde waarde vermogensbestanddelen nalatenschappen, 2008*

Jack Claessen

Bron: StatLine,