Afschaffen hypotheekrenteaftrek impopulair

In 2010 was ruim driekwart van de stemgerechtigden tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Het afschaffen was vooral impopulair bij kiezers met een middelgrote hypotheekschuld. Bij geen enkele politieke partij bestond er onder de achterban een meerderheid vóór afschaffing.

Huiseigenaren vaker tegen afschaffing dan huurders

Ruim acht op de tien stemgerechtigden met een eigen woning waren in 2010 tegen afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. Ook huurders waren met zeven op de tien in grote meerderheid tegen. Bij huiseigenaren speelt het hebben van een hypotheekschuld een belangrijke rol: huiseigenaren zonder hypotheekschuld waren vrijwel even vaak vóór afschaffing als huurders.

Aandeel kiesgerechtigden vóór afschaffing hypotheekrenteaftrek naar eigenwoningbezit en hypotheekschuld, 2010

Aandeel kiesgerechtigden vóór afschaffing hypotheekrenteaftrek naar eigenwoningbezit en hypotheekschuld, 2010

Afschaffing het minst populair bij mensen met een middelgrote hypotheekschuld

Daarnaast blijkt ook de hoogte van de hypotheekschuld van invloed te zijn. Huiseigenaren met een middelgrote hypotheekschuld (tussen 76 en 250 duizend euro) waren het minst dikwijls voorstander van het afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Ongeveer 14 procent van hen vond dat de aftrek moet worden afschaft, tegenover 22 procent van de eigenwoningbezitters met een kleine hypotheekschuld.

Achterban GroenLinks het vaakst voor afschaffing

VVD-stemmers waren het vaakst tegen de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek. De achterban van GroenLinks telde de meeste voorstanders. Bij geen enkele politieke partij was er een meerderheid vóór afschaffing.

In 2010 waren er iets meer voorstanders van de afschaffing van de hypotheekrenteaftrek dan in 2006. Destijds was 18 procent vóór afschaffing. Vooral onder de achterban van de PvdA en GroenLinks is het aandeel voorstanders toegenomen.

Aandeel kiesgerechtigden vóór afschaffing hypotheekrenteaftrek naar politieke partij, 2010

Aandeel kiesgerechtigden vóór afschaffing hypotheekrenteaftrek naar politieke partij, 2010

Koos Arts en Hans Schmeets

Bron: Verkiezingen: Participatie, Vertrouwen en Integratie