Bescheiden groei opgenomen hypotheken door huishoudens

In het tweede kwartaal van 2011 is de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens op woningen licht gestegen, met 5,3 miljard euro, tot 662 miljard euro. Vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot en met het vierde kwartaal van 2010 nam de groei van de hypotheekschuld ten opzichte van een jaar eerder af. Sinds het eerste kwartaal van 2011 neemt de groei weer toe. In het tweede kwartaal van 2011 bedroeg de groei 10 procent.

Hypotheekschuld op woningen huishoudens 

Opgenomen woninghypotheken huishoudens

Minder huizen gekocht en tegen lagere prijs

De groei van de hypotheekschuld wordt bepaald door het saldo van opgenomen en afgeloste hypotheken. Woninghypotheken worden doorgaans opgenomen om bestaande en nieuwe woningen te kopen, te verbouwen en voor oversluitingen. Maar hypotheken kunnen ook worden verhoogd voor andere (consumptieve) aankopen. In dit laatste geval is de hypotheekrente niet aftrekbaar voor de belastingen.

Het aantal gekochte bestaande koopwoningen daalde in het tweede kwartaal van 2011 met ruim 7 procent ten opzichte van een jaar eerder tot bijna 30 duizend. De gemiddelde prijs van gekochte bestaande koopwoningen was 1,9 procent lager dan een jaar eerder. De prijsdaling van koopwoningen zette begin 2009 in en houdt nog steeds aan.