Zoekresultaten

47 resultaten voor keyword:hypotheeklasten
47 resultaten voor keyword:hypotheeklasten

Pagina 1 van 2

Monitor invoering hypotheekgarantie op Bonaire

In dit rapport zijn enkele indicatoren beschreven die een beeld geven van de woningmarkt op Bonaire. De prijsindex van verkochte woningen, het aantal woningtransacties en het aantal afgesloten...

Publicaties

Financieel risico hypotheekschuld; eigenwoningbezitters, 2006-2015

hypotheekschuld, woningwaarde en inkomen kenmerken van het huishouden

Cijfers

Kerngegevens sectoren; nr, 1995-2017

Kerncijfers van institutionele sectoren De belangrijkste informatie over de institutionele sectoren en buitenland

Cijfers

Bestaande koopwoningen; verkoopprijzen prijsindex 2010=100 1995-2017

Prijsindex, aantal verkopen, ontwikkelingen en gemiddelde verkoopprijzen van bestaande koopwoningen in Nederland.

Cijfers

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2015 met 1,5 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral loonstijgingen en sociale uitkeringen hebben sterk...

Artikelen

Koopwoningen ruim 3 procent duurder dan jaar eerder

Bestaande koopwoningen waren in oktober 3,4 procent duurder dan in oktober 2014. Deze toename op jaarbasis is bijna net zo groot als in september, toen de grootste prijsstijging in ruim 7 jaar...

Artikelen

Minder huizen onder water

Het aantal huishoudens met een fiscale hypotheekschuld die hoger is dan de waarde van de eigen woning is in 2014 met 84 duizend gedaald tot bijna 1,4 miljoen begin 2015. Van de 4,3 miljoen...

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2015 met 1,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Vooral loonstijgingen hebben in het tweede kwartaal sterk...

Artikelen

Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning neemt vrijwel niet meer toe

Bij 1,5 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2014 lager dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is vrijwel evenveel als in 2013.

Artikelen

Bedrijven lenen meer, maar niet bij Nederlandse financiële instellingen

In het tweede kwartaal van 2014 hebben Nederlandse niet-financiële vennootschappen 4,9 miljard euro meer leningen afgesloten dan afgelost. De leningen zijn vooral verstrekt door buitenlandse moeder-...

Artikelen

Inkomens stijgen iets, schulden huishoudens verder omlaag

In het eerste kwartaal van 2014 was het netto reëel beschikbaar inkomen van huishoudens 0,2 procent hoger dan in het eerste kwartaal van 2013. Het is de eerste toename in twee jaar tijd. De schuld...

Artikelen

Beschikbaar inkomen huishoudens daalt opnieuw

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in 2013 met 1,1 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder.

Artikelen

60-plussers hebben vaker aflossingsvrije hypotheken

Zestigplussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft geen hypotheek...

Artikelen
Artikelen

Tweeverdieners met koopwoning lopen groot risico op restschuld

Tweeverdieners met een koopwoning lopen een groot risico om een restschuld over te houden bij de verkoop van hun huis. Ruim een derde van de tweeverdieners had eind 2010 een hypotheekschuld die hoger...

Artikelen
Artikelen

CBS-Persprijs uitgereikt  aan Elisa Hermanides (FD) voor het  artikel "Hypotheek duur voor klant"

In het raadhuis van Hilversum, de CBS-Persprijs uitgereikt aan Elisa Hermanides (Het Financieele Dagblad) voor het artikel “Hypotheek duur voor klant”

Artikelen

Bescheiden groei opgenomen hypotheken door huishoudens

In het tweede kwartaal van 2011 is de hypotheekschuld van Nederlandse huishoudens op woningen licht gestegen, met 5,3 miljard euro, tot 662 miljard euro. Vanaf het eerste kwartaal van 2009 tot en met...

Artikelen

Welvarende babyboomers

Babyboomers zijn relatief welvarend. Niet alleen zijn huishoudens met een 50- tot 65-jarige hoofdkostwinner naar verhouding dikwijls te vinden in de hoogste inkomensregionen, bovendien hebben ze...

Artikelen

Helft belastingvoordeel hypotheekrenteaftrek naar rijkste huishoudens

Bijna de helft van de 7,2 miljoen Nederlandse huishoudens financierde in 2008 een eigen woning met een hypotheek. Van de 28 miljard euro aan hypotheekkosten, werd ruim 10 miljard euro via de...

Artikelen

Financieel vermogen huishoudens groeit verder door beter presterende beurs

De financiële bezittingen van huishoudens min hun schulden, het zogenaamde financieel vermogen, is in het vierde kwartaal van 2009 gestegen tot 865 miljard euro oftewel 118 duizend euro per...

Artikelen

Woononderzoek Nederland 2009

Dit onderzoek is een samenwerking tussen het Ministerie voor Wonen, Wijken en Integratie (WWI) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De publicatie Het wonen overwogen beschrijft de recente...

Artikelen

Hypotheek met korte rentevaste periode populair

Bij het afsluiten van een nieuwe woninghypotheek is in augustus 2009 bijna twee keer zo vaak voor een korte rentevaste periode (tot maximaal één jaar) gekozen als een jaar eerder.

Artikelen

Overledenen laten 10 miljard euro na

In 2005 bedroeg het door overledenen nagelaten privévermogen ruim 9,6 miljard euro.

Artikelen