Potentiële restschuld

Het gaat hier uitdrukkelijk om een potentieel risico. Zolang huishoudens hun hypotheeklasten blijven betalen en niet verhuizen, is er geen acuut probleem. Het probleem van de potentiële restschuld wordt pas urgent op het moment dat het huishouden in betalingsproblemen komt of wanneer het huishouden wil verhuizen. De restschuld heeft betrekking op de mate waarin de woningwaarde (WOZ-waarde) boven de waarde van de hypotheek ligt.
Aangezien de waarde van de woningen sinds eind 2010 fors is gedaald zal het aantal huishoudens dat een potentieel risico op restschuld loopt eind 2012 groter zijn dan eind 2010. Op basis van de beschikbare gegevens zal het aantal huishoudens waarvan de woning `onder water` staat zeker een derde hoger zijn dan hiervoor genoemd. Daarbij dient verder vermeld te worden dat het CBS niet over relevante cijfers over de vermogensopbouw van huiseigenaren (onderandere via spaar- en beleggingshypotheken) beschikt.