60-plussers hebben vaker aflossingsvrije hypotheken

Zestigplussers met een hypotheek in 2012 hebben veel vaker dan jongere huiseigenaren een aflossingsvrije hypotheek. Ruim een derde van de woningeigenaren van 60 jaar en ouder heeft geen hypotheek meer op de woning.

Woningeigenaren naar hypotheeksoort, 2012

Woningeigenaren naar hypotheeksoort, 2012

Aandeel aflossingsvrije hypotheken hoger bij ouderen

Ruim de helft van de huishoudens heeft een aflossingsvrije hypotheek, eventueel in combinatie met een andere hypotheekvorm. Jongeren tot 30 jaar hebben vooral enkelvoudige, niet aflossingsvrije hypotheken. De spaarhypotheek is de meest voorkomende vorm.

Met de leeftijd neemt het aandeel aflossingsvrije hypotheken flink toe. Van de jongere woningeigenaren heeft 10 procent alleen een aflossingsvrije hypotheek, van de 60-plussers 43 procent. Mogelijk hebben veel 60-plussers een nieuwe hypotheek afgesloten om bijvoorbeeld de overwaarde van hun huis te verzilveren, waarbij zij vooral voor een aflossingsvrije hypotheek hebben gekozen.

Gemiddelde hypotheekbedragen en WOZ-waarden van koopwoningen, 2012

Gemiddelde hypotheekbedragen en WOZ-waarden van koopwoningen, 2012

Verschil tussen woningwaarde en  hypotheek het grootst bij ouderen

Zestigplussers bezitten de duurste woningen en hebben het laagste afgesloten hypotheekbedrag. De gemiddelde woningwaarde is ruim 300 duizend euro, het gemiddelde afgesloten hypotheekbedrag is 137 duizend euro. Zij kunnen eventuele openstaande hypotheekschulden bij verkoop van de woning eenvoudig  aflossen.

Petra Ament, Saskia Janssen-Jansen en Jeroen Nieuweboer

Bron: Hypotheeksoorten, schuld en WOZ-waarde naar leeftijd hoofdkostwinner, 2012 (maatwerk)