Beschikbaar inkomen van huishoudens stijgt

© ANP

Het beschikbaar inkomen van huishoudens is in het tweede kwartaal van 2015 met 1,0 procent gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Hierbij is gecorrigeerd voor inflatie. Het beschikbaar inkomen steeg voor het zesde kwartaal op rij. Vooral loonstijgingen droegen in het tweede kwartaal sterk bij aan de groei. Dit maakt CBS bekend.

Beschikbaar inkomen huishoudens

Inkomens nemen toe door lonen werknemers

De stijging van het beschikbaar inkomen in het tweede kwartaal werd voornamelijk veroorzaakt door een toename van de beloning van werknemers met 1,5 miljard euro (1,9 procent). Dit kwam vooral door hogere cao-lonen, maar ook doordat er meer uren in loondienst werd gewerkt. Het inkomen van zelfstandigen steeg eveneens, met ruim 300 miljoen euro. Toegenomen sociale uitkeringen droegen ook bij aan de stijging van het beschikbaar inkomen. Door de vergrijzing is er sprake van een structurele toename van de AOW- en de werkgerelateerde pensioenuitkeringen.

Opbouw van de ontwikkeling van het beschikbaar inkomen

Meer betaald aan belastingen en premies

Belastingen en sociale premies hadden een sterk negatief effect op het beschikbaar inkomen. Huishoudens betaalden in het tweede kwartaal 1,3 miljard euro meer belastingen en premies dan een jaar eerder. De belastingen namen niet alleen toe door de gestegen loonsom, maar ook door een hoger tarief voor de eerste schijf. De inflatie had net als een kwartaal eerder een beperkt (negatief) effect op het reëel beschikbaar inkomen.

Hogere hypotheekschuld

Huishoudens hebben voor het eerst sinds ruim twee jaar meer hypotheken opgenomen dan ze hebben afgelost. De hypotheekschuld nam hierdoor in het tweede kwartaal van 2015 toe met ruim een half miljard euro. De stijging houdt onder meer verband met de aantrekkende woningmarkt. In het eerste halfjaar van 2015 werden er meer woningen verkocht dan een jaar eerder en was tevens de gemiddelde verkoopprijs hoger. Daarnaast is vorig jaar waarschijnlijk relatief veel afgelost omdat de schenkingsvrijstelling tijdelijk verruimd was tot 100 duizend euro. Deze verruiming gold van 1 oktober 2013 tot het begin van dit jaar. Vanaf 1 januari 2015 geldt weer de eenmalige vrijstelling van 52 752 euro.

Saldo opname en aflossing hypotheekschuld