Aantal huishoudens met onderwaarde eigen woning neemt vrijwel niet meer toe

Bij 1,5 miljoen huishoudens was de waarde van de eigen woning begin 2014 lager dan de fiscale hypotheekschuld. Dit is vrijwel evenveel als in 2013. Dit heeft het CBS vandaag bekend gemaakt. De trend van een steeds groeiend aandeel woningen dat onder water staat lijkt daarmee  tot staan gebracht. In Flevoland komt onderwaarde naar verhouding het meest voor.

Een derde woningbezitters heeft onderwaarde

Op 1 januari 2014 waren er 4,3 miljoen huishoudens met een eigen woning. Bij een derde was de waarde van deze woning lager dan de fiscale hypotheekschuld, hetgeen betekent dat de woningbezitter onderwaarde heeft. Het gaat vooral om mensen die vlak voor de crisis van 2008 een huis hebben gekocht en sindsdien de waarde van hun woning fors hebben zien dalen. Ongeveer een op de zes  eigenwoningbezitters had begin 2014 geen hypotheekschuld.

Bij de fiscale hypotheekschuld is geen rekening gehouden met opgebouwde tegoeden bij spaar- en beleggingshypotheken, deze kunnen nog niet waargenomen worden door het CBS. Voor het ramen van de spaar- en beleggingstegoeden in hypotheken loopt momenteel een onderzoek.

Huishoudens met fiscale hypotheekschuld ten opzichte van waarde eigen woning, 1 januari

Huishoudens met fiscale hypotheekschuld ten opzichte van waarde eigen woning, 1 januari

Woningen oudere huishoudens staan het minst onder water

Van alle eigenwoningbezitters onder de 45 jaar heeft 70 procent een woning met onderwaarde. Deze groep heeft het huis vaak vlak voor de crisis gekocht en heeft nog niet veel van de hypotheekschuld afgelost. Bij jonge starters tussen 25 en 30 jaar is de waarde van de eigen woning zelfs in 80 procent van de gevallen lager dan de hypotheekschuld.

Bij oudere huishoudens speelt dit in veel mindere mate. Begin 2014 had bijna 45 procent van de 65-plussers met een eigen woning geen hypotheekschuld en had slechts 4 procent een woning met onderwaarde. Dit ligt in lijn met het feit dat de hoogste vermogens onder huishoudens van 65-plussers zijn te vinden, zoals het CBS eerder dit jaar publiceerde in Welvaart in Nederland 2014.

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, naar leeftijd hoofdkostwinner, 1 januari

Flevoland hardst getroffen

De provincie Flevoland heeft met bijna de helft verreweg het hoogste aandeel huishoudens met onderwaarde. In deze provincie wonen relatief veel jongere huishoudens die recent een hypotheek afgesloten hebben. Onderwaarde komt naar verhouding het minst voor in Noord-Brabant, Friesland en Zeeland. Daar is bij bijna drie op de tien eigen woningen de waarde gedaald tot onder de hypotheekschuld.

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, naar provincie, 1 januari

Huishoudens met onderwaarde eigen woning, naar provincie, 1 januari

Bronnen: