Zoekresultaten

91 resultaten voor keyword:huishoudinkomen
91 resultaten voor keyword:huishoudinkomen

Pagina 4 van 4

Parade van Pen: de inkomensverdeling in 2015

De Parade van Pen is een manier om de vermogens- (of inkomens-)verdeling in beeld te brengen.

Artikelen

Stijging huizenprijzen verkleint vermogensongelijkheid in 2015

De vermogensongelijkheid daalde licht in 2015, de inkomensongelijkheid bleef gelijk.

Artikelen

Meer huishoudens langdurig onder lage-inkomensgrens in 2015

Het aantal huishoudens onder de lage-inkomensgrens nam in 2015 toe met 27 duizend tot 221 duizend.

Artikelen

Financiële situatie huishoudens in meer detail

Figuren met meer informatie over de financiële situatie van huishoudens in 2015

Artikelen

Vooral hogere inkomens geven weer meer uit

Voor het eerst sinds 2008 namen de bestedingen van huishoudens toe.

Artikelen

Inkomen

In 2014 voor het eerst sinds 2007 inkomensgroei, van 1 tot 2 procent onder alle herkomstgroeperingen

Artikelen

Overgewicht ouders en kinderen gaat vaak samen

Overgewicht komt vaker voor bij kinderen van wie de ouders of verzorgers ook overgewicht hebben.

Artikelen

Ongelijkheid in welvaart stabiel

De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid.

Artikelen

Met hoger inkomen meer naar tandarts en mondhygiënist

Hoe hoger het huishoudensinkomen, hoe meer mensen naar de tandarts of mondhygiënist gaan.

Artikelen

Beschikbaar inkomen van huishoudens daalt met 2,4 procent

Het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens is in het derde kwartaal van 2012 gedaald met 2,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. Het was het vijfde achtereenvolgende kwartaal waarin het...

Artikelen
Artikelen

Income and capital of former entrepeneurs, revised version (Dutch only)

Report and tables on income and < capital of former self-employed persons, with a few small corrections with regard to December 2011. Commissioned by: Ministry of Social Affairs and Employment (SZW)

Artikelen

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen, herziene versie

Rapport over het inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen, met enkele kleine correcties ten opzichte van december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Artikelen

Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen

Rapport over het inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Artikelen
Artikelen
Artikelen