Inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen, herziene versie

Rapport over het inkomen en vermogen van gewezen zelfstandigen, met enkele kleine correcties ten opzichte van december 2011. Opdrachtgever: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Downloads