Zoekresultaten

268 resultaten voor keyword:gezondheid
268 resultaten voor keyword:gezondheid

Pagina 3 van 11

Toelichting berekening kwartaalcijfers Gezondheidsenquête 2020

In deze nota wordt een technische toelichting gegeven van de tijdreeksmethode waarmee de kwartaalcijfers van de Gezondheidsenquête over 2020 geschat zijn. Vanwege het wegvallen van de CAPI-waarneming...

Artikelen

Brede welvaart in 2019 hoog, wel grote druk op milieu

In 2019 groeide de welvaart, maar niet iedereen profiteerde daarvan in dezelfde mate. Op een aantal terreinen staat de welvaart onder druk: meer tijdverlies door files, minder contact met familie en...

Artikelen

Helft Nederlanders voldeed in 2019 aan beweegrichtlijnen

In 2019 voldeed bijna de helft van de Nederlanders van 4 jaar of ouder aan de beweegrichtlijnen van de Gezondheidsraad. Jongeren van 12 tot 18 jaar en mensen van 65 jaar of ouder voldeden minder vaak...

Artikelen

Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017

Een onderzoek naar de mogelijke rol van selectie en causaliteit wat betreft de samenhang tussen arbeidsonzekerheid en gezondheid.

Publicaties

Online winkelen; kenmerken aankoop, persoonskenmerken; 2012-2019

Internetaankopen Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Internet; toegang, gebruik en faciliteiten; 2012-2019

Internetfaciliteiten, -gebruik, -activiteiten Geslacht, leeftijd, onderwijsniveau, herkomst, arbeidsduur, inkomen

Cijfers

Arbeidsongeschikten melden vaakst slaapproblemen

Bijna een kwart van de Nederlanders van 25 jaar of ouder had in 2018 slaapproblemen. Bij arbeidsongeschikten lag dat aandeel meer dan twee keer zo hoog. Zij worden door de slaapproblemen ook het...

Artikelen

Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Artikelen

Alternatieve geneeswijzen: contact en opvattingen

Contact met en opvattingen over alternatieve geneeswijzen in 2018 naar achtergrondkenmerken

Publicaties

Donorregistratie; regio 2018, 2014-2019

Donorregistratie - keuze al dan niet donor met/zonder donatiebeperking Landsdeel, provincie, corop, gemeente

Cijfers

42 procent geregistreerd in Donorregister

Op 2 januari 2019 stond 42 procent van de bevolking van 12 jaar of ouder geregistreerd in het Donorregister. Dat zijn 6,4 miljoen personen, ruim 57 duizend meer dan in april 2018. Van de...

Artikelen

Sterke relatie onderwijsniveau en brede welvaart

De brede welvaart van hoogopgeleiden is hoger dan die van laagopgeleiden.

Artikelen

Weging Gezondheidsenquête 2014

Beschrijving van de weging van de Gezondheidsenquête, zoals die vanaf 2014 plaatsvindt, inclusief update met de veranderingen per 2018.

Artikelen

Medisch geschoolden; arbeidspositie, positie in de werkkring, 1999-2017

Arbeidspositie van in het BIG-register geregistreerde medisch geschoolden uitgesplitst naar BIG-beroep, leeftijd en geslacht

Cijfers

Driekwart voelt zich gezond in Caribisch Nederland

Op zowel Bonaire, Sint Eustatius als Saba voelt zo’n driekwart van de bevolking van 15 jaar en ouder zich gezond of zeer gezond, zo gaven ze desgevraagd aan in 2017/2018.

Artikelen

Vaker online op zoek naar informatie over gezondheid

Nederlanders kopen steeds vaker medicijnen online en zijn online steeds vaker op zoek naar informatie over gezondheid en leefstijl

Artikelen

1 op de 5 volwassenen met obesitas tevreden met gewicht

Twee op de vijf mensen met ernstig overgewicht (obesitas) gaven in 2015–2017 aan ontevreden te zijn over hun gewicht.

Artikelen

Verhuizingen van oudere huishoudens

Verhuiswens en verhuisgedrag van 65-plushuishoudens.

Artikelen

Geluk in extremen

Profiel van mensen van 18 jaar en ouder die zichzelf als zeer gelukkig of juist ongelukkig beschouwen.

Artikelen

100 duizend volwassenen hebben morbide obesitas

In Nederland heeft 1 procent van de 20-plussers morbide obesitas.

Artikelen

Monitor Brede Welvaart: breder beeld van welvaartsgroei

Deze monitor meet onze welvaart aan de hand van het bruto binnenlands product (BBP), milieu, gezondheid, onderwijs, arbeid, veiligheid, vertrouwen en ongelijkheid

Artikelen

Negen op de tien noemen zichzelf gelukkig

Bijna 9 op de 10 volwassenen zeggen gelukkig te zijn. Dit percentage is al jaren stabiel

Artikelen

Eén op de vijf meldt slaapproblemen

20 procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder had naar eigen zeggen in 2017 problemen met slapen

Artikelen

Met sensoren gezondheid van Nederlanders verbeteren

Hoe kan technologie slimmer worden ingezet bij onderzoek naar de gezondheid van Nederlanders

Artikelen

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

CBS-hoogleraar onderzoekt brede welvaart

Artikelen