Arbeid, flexwerk en gezondheid, 2007-2017

Omslag Arbeid, flexwerk en gezondheid

Erratum:

In dit rapport is na publicatie een fout geconstateerd. Onze excuses hiervoor.
In figuur 7.2.2.2 op pagina 60 (Voorspelde uitstroom uit flex naar vast en niet werkzaam, naar algemene gezondheidsscore) kloppen de uitkomsten niet bij de aanduidingen op de y-as. De score loopt nu van ‘slecht’ naar ‘uitstekend’, terwijl de uitkomsten getoond worden in de volgorde ‘uitstekend’ naar ‘slecht’. Dit geldt voor alle onderscheiden (sub-)categorieën.
In de gecorrigeerde versie van het rapport is de figuur correct weergegeven.
Een onderzoek naar de mogelijke rol van selectie en causaliteit wat betreft de samenhang tussen arbeidsonzekerheid en gezondheid.
Met het selectiemechanisme wordt bedoeld dat gezondheid de mate van arbeidsmarktonzekerheid mogelijk beïnvloedt: komen ongezonde personen vaker in een economisch onzekerdere situatie terecht en komen ze hier moeilijker uit? Onderzocht is hoe de gemeten gezondheid samenhangt met de veranderingen in arbeidsmarktpositie. Voor zowel selectie als voor causaliteit zijn aanwijzingen te vinden. Bekostigd door: ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.