Driekwart voelt zich gezond in Caribisch Nederland

© Mega D Youth Foundation
Op zowel Bonaire, Sint Eustatius als Saba voelt zo’n driekwart van de bevolking van 15 jaar en ouder zich gezond of zeer gezond, zo gaven ze desgevraagd aan in 2017/2018. Op alle drie de eilanden zijn mannen vaker positief over hun gezondheid dan vrouwen. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ervaren gezondheid, 2017/20181
 Totaal (%)Totaal (marge) (%)Mannen (%)Mannen (marge) (%)Vrouwen (%)Vrouwen (marge) (%)
Bonaire75,5{ "low": 72.8, "high": 78.1, "name": "Bonaire" }80{ "low": 76.6, "high": 83.5, "name": "Bonaire" }70,6{ "low": 66.5, "high": 74.6, "name": "Bonaire" }
Saba80,1{ "low": 75.1, "high": 85, "name": "Saba" }86,7{ "low": 80.7, "high": 92.6, "name": "Saba" }73,4{ "low": 65.7, "high": 81.2, "name": "Saba" }
Sint Eustatius71,1{ "low": 66.6, "high": 75.6, "name": "Sint Eustatius" }79{ "low": 73.4, "high": 84.7, "name": "Sint Eustatius" }62,6{ "low": 55.6, "high": 69.6, "name": "Sint Eustatius" }
1Aan het uiteinde van de staven worden de betrouwbaarheidsmarges (95%) aangegeven.

Mannen voelen zich gezonder dan vrouwen. Op Bonaire voelt 80 procent van de mannen en 71 procent van de vrouwen zich (zeer) gezond in 2017/2018. Op Saba gaat het om 87 procent van de mannen en 73 procent van de vrouwen, en op Sint Eustatius om 79 procent van de mannen en 63 procent van de vrouwen.

45-plussers voelen zich ongezonder

Op alle eilanden in Caribisch Nederland zijn jongeren positiever over hun gezondheid dan ouderen. Op zowel Bonaire, Saba als Sint Eustatius voelen inwoners jonger dan 45 jaar zich gezonder dan inwoners van 45 tot 65 jaar. Op Bonaire zijn 45-tot 65-jarigen positiever over hun gezondheid dan 65-plussers. Op Saba en Sint Eustatius is er geen significant verschil.

Ervaren gezondheid, 2017/20181
 15 tot 30 jaar (%)15 tot 30 jaar (marge) (%)30 tot 45 jaar (%)30 tot 45 jaar (marge) (%)45 tot 65 jaar (%)45 tot 65 jaar (marge) (%)65 jaar en ouder (%)65 jaar en ouder (marge) (%)
Bonaire84,8{ "low": 80, "high": 89.6, "name": "Bonaire" }84,2{ "low": 79.8, "high": 88.7, "name": "Bonaire" }74,1{ "low": 69.7, "high": 78.5, "name": "Bonaire" }49,5{ "low": 41.3, "high": 57.6, "name": "Bonaire" }
Saba87,3{ "low": 79.8, "high": 94.8, "name": "Saba" }88,4{ "low": 80.7, "high": 96.1, "name": "Saba" }68,9{ "low": 58.3, "high": 79.6, "name": "Saba" }71,4{ "low": 56.2, "high": 86.6, "name": "Saba" }
Sint Eustatius85{ "low": 76.9, "high": 93.1, "name": "Sint Eustatius" }87,3{ "low": 81, "high": 93.5, "name": "Sint Eustatius" }59,1{ "low": 51, "high": 67.1, "name": "Sint Eustatius" }52,4{ "low": 39.4, "high": 65.4, "name": "Sint Eustatius" }
1Aan het uiteinde van de staven worden de betrouwbaarheidsmarges (95%) aangegeven.

Gezondheid mannen en vrouwen loopt uiteen vanaf 45 jaar

Op alle drie eilanden van Caribisch Nederland is geen verschil in ervaren gezondheid te zien tussen mannen en vrouwen van 15 tot 45 jaar. Maar op Saba en Sint Eustatius voelen mannen van 45 jaar of ouder zich gezonder dan de vrouwen van die leeftijd. Op Saba voelt 84 procent van de mannen van deze leeftijd zich (zeer) gezond, tegen 54 procent van de vrouwen. Op Sint Eustatius voelt 69 procent van de mannen en 44 procent van de vrouwen van deze leeftijd zich (zeer) gezond. Op Bonaire is in dit opzicht geen significant verschil te zien.

Ervaren gezondheid, 2017/20181
 15 tot 45 jaar: mannen (%)15 tot 45 jaar: mannen (marge) (%)15 tot 45 jaar: vrouwen (%)15 tot 45 jaar: vrouwen (marge) (%)45 jaar en ouder: mannen (%)45 jaar en ouder: mannen (marge) (%)45 jaar en ouder: vrouwen (%)45 jaar en ouder: vrouwen (marge) (%)
Bonaire88,8{ "low": 84.8, "high": 92.7, "name": "Bonaire" }79,9{ "low": 74.7, "high": 85.1, "name": "Bonaire" }72,2{ "low": 66.9, "high": 77.5, "name": "Bonaire" }62{ "low": 56, "high": 68, "name": "Bonaire" }
Saba88,6{ "low": 81.2, "high": 96.1, "name": "Saba" }87{ "low": 79.3, "high": 94.7, "name": "Saba" }84,2{ "low": 74.5, "high": 93.8, "name": "Saba" }54,2{ "low": 40.5, "high": 67.9, "name": "Saba" }
Sint Eustatius90,8{ "low": 84.9, "high": 96.8, "name": "Sint Eustatius" }81,8{ "low": 73.9, "high": 89.8, "name": "Sint Eustatius" }68,9{ "low": 60.1, "high": 77.7, "name": "Sint Eustatius" }43,6{ "low": 33.5, "high": 53.7, "name": "Sint Eustatius" }
1Aan het uiteinde van de staven worden de betrouwbaarheidsmarges (95%) aangegeven.